University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

113, 423

+359882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

CV

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Office hours

Tuesday, Office 113: 11:15-13:15

Office hours for students

Tuesday, Office 113: 11:15-13:15

Wednesday, Office 113: 13:00-15:00

Pending exam dates

26 Oct 2022, Office 113: 13:00-15:00

23 Nov 2022, Office 113: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
Financial Management Year 4, ИБП (Full-time)
Organization and Technology in Plant-Growing Year 3, АБ (Full-time)
Organization and Technology in Stock-Breeding Year 3, АБ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 H-207 Seminar Organization and Technology in Stock-Breeding 5
Wednesday
15:15 17:00 127В Seminar Financial Management 18
Thursday
08:15 10:00 H-206 Seminar Organization and Technology in Plant-Growing 5
10:15 13:00 H-206 Lecture Organization and Technology in Stock-Breeding 5
Friday
08:15 11:00 H-206 Lecture Organization and Technology in Plant-Growing 5
Type Year Publication
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Trnava, Slovakia : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Линк
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Trnava, Slovakia : WoodEMA, 2022, 171-178., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 42-61.
Статия 2021
Sustainability, Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 13, 2021, 16, 8812- 1-26., ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su13168812 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 125-135.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 134-152.
Доклад 2021
Мултифункционални устойчиви селски райони чрез адаптиране на моделите и системите на земеделие : [Сборник доклади от международна конференция, 7 и 8 октомври 2021, Пловдив], София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 145-175., ISBN(печатно) 978-619-232-562-6 / Линк
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 202-212.
Overview of all publications