University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

113, 423

+359882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

CV

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Office hours

Tuesday, Office 113: 11:30-12:30

Tuesday, Office 113: 13:00-14:00

Office hours for students

Monday, Office 113: 15:00-17:00

Tuesday, Office 113: 11:30-12:30

Tuesday, Office 113: 13:00-14:00

Pending exam dates

21 Mar 2023, Office 113: 13:00-15:00

18 Apr 2023, Office 113: 13:00-15:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Agricultural Business Finance and Investment of Agribusiness 3 5 1-56 05.06.2023 10:00 - 11:00
Agricultural Business Land Management in Agribusiness 3 5 1-56 12.06.2023 09:00 - 10:00
Type Year Publication
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 429-443., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.42
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 415-428., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.41
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 126-138., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 14-32., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 126-138., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th-10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 171-178., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 42-61.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 125-135.
Overview of all publications