University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev, PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev, PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev, PhD

423

+359882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 423: 12:00-13:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/mbd-xxpe-die, 15:00-16:00

Pending exam dates

18 Mar 2024, Office 423: 11:00-13:00

15 Apr 2024, Office 423: 11:00-13:00

Diagnostics in Agribusiness
Finance and Investment of Agribusiness
Land Management in Agribusiness
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Agricultural Business Diagnostics in Agribusiness 4 5 Н-101 09.05.2024 09:00 - 11:00
Real Estate and Investments Real Estate Financing 4 48 тест център онлайн 23.05.2024 09:00 - 11:00
Agricultural Business Finance and Investment of Agribusiness 3 4 1-56 05.06.2024 15:00 - 16:00
Agricultural Business Land Management in Agribusiness 3 4 1-56 20.06.2024 11:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 09:00 - 10:00 1-55
28.06.2024 09:00 - 10:00 1-55
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2024
Теория и практика за устойчиво управление и развитие на селските територии в България, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2024, 182-197., ISBN(печатно) 978-954-23-2491-1 / Линк
Доклад 2024
Green deal initiatives, sustainable management, market demands, and new production perspectives in the forestry-based sector, WoodEMA, i.a. , 2024, 259-267., ISBN(печатно) 978-953-8446-02-3 / Линк
Доклад 2024
Теория и практика за устойчиво управление и развитие на селските територии в България, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2024, 45-66., ISBN(онлайн) 978-954-23-2491-1 / Линк
Доклад 2024
Green deal initiatives, sustainable management, market demands, and new production perspectives in the forestry-based sector, WoodEMA, i.a. , 2024, 235-242., ISBN(печатно) 978-953-8446-02-3 / Линк
Доклад 2024
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, организирана от катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна, в сътрудничество с Асоциация на земеделските производители в България и Регионална агенция по иновации и предприемачество - Варна, 12 октомври 2023 г. = Agribusiness and Rural Areas - Economy, Innovation and Growth : Conference Proceeding : Scientific and Practical Conference, Organized by the Department of Agricultural Economics, at the University of Economics - Varna, in Cooperation with the Association of Agricultural Producers in Bulgaria and Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations - Varna, 12 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 146-181., ISBN(онлайн) 978-954-21-1178-8 / Линк
Доклад 2023
The 28th International Maritime Lecturs Association Conference (IMLA 28) & The 33th International Maritime English Conference (IMEC 33), 6th-9th September 2023, Varna, Bulgaria : Conference Proceedings, Varna : Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2023, 239-246., ISBN(онлайн) 978-619-7428-96-4
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 415-428., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.41
Статия 2023
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 21, 2023, Suppl. 1, 172-179., ISSN(печатно) 1313-7069, ISSN(онлайн) 1313-3551 / DOI 0.15547/tjs.2023.s.01.030 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 429-443., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.42
Overview of all publications