University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

CV

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Office hours

Thursday, Office 113: 11:00-13:00

Office hours for students

Monday, Office 113: 13:30-15:30

Thursday, Office 113: 11:30-13:30

Pending exam dates

28 Mar 2022, Office 113: 13:30-15:30

18 Apr 2022, Office 113: 13:30-13:30

Type Year Publication
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 42-61.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 27-38.
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora: Trakia University, 19, 2021, Supplement 1, 197-206.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 128-140.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 315-324.
Статия 2021
Sustainability, Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 13, 2021, 16, 8812- 1-26.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 125-135.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 134-152.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 202-212.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Overview of all publications