University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

CV

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Office hours

Tuesday, Office 113: 10:00-12:00

Office hours for students

Wednesday, Office 113: 10:30-12:30

Thursday, Office 113: 13:30-15:30

Pending exam dates

18 Nov 2021, Office 113: 13:30-15:30

09 Dec 2021, Office 113: 13:30-13:30

Subject Year and Programme
Real Estate Financing Year 4, НИИ (Distance learning)
Financing Business Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Ecology and Sustainable Development Year 5, Еко-СНУ (Part-time)
Technologies for Environmental Protection Year 5, Еко-СНУ (Part-time)
Organization and Technology in Plant-Growing Year 3, АБ (Full-time)
Organization and Technology in Stock-Breeding Year 3, АБ (Full-time)
Natural Resources Management Year 5, Еко-СНУ (Part-time)
Home End Room L/S Course Week Group
2022-02-01 (Tuesday)
16:15 18:00 Е-Н210 Lecture Real Estate Financing 47
2022-02-03 (Thursday)
09:15 11:00 Е-Н210 Lecture Real Estate Financing 47
11:15 13:00 Е-Н212 Seminar Real Estate Financing 47
2022-02-04 (Friday)
13:30 15:00 Е-Н212 Lecture Real Estate Financing 47
15:15 17:00 Е-Н210 Seminar Real Estate Financing 47
2022-02-06 (Sunday)
15:15 18:00 Е-310 Lecture Real Estate Financing 47
2022-02-07 (Monday)
11:15 13:00 Е-310 Seminar Real Estate Financing 47
2022-02-01 (Tuesday)
12:38 14:46 Е-Н212 Lecture Technologies for Environmental Protection 23
2022-02-02 (Wednesday)
15:00 17:46 Е-319 Lecture Technologies for Environmental Protection 23
2022-02-04 (Friday)
09:00 11:46 Е-222 Lecture Technologies for Environmental Protection 23
2022-02-05 (Saturday)
15:00 17:46 Е–Н209 Lecture Technologies for Environmental Protection 23
Type Year Publication
Доклад 2021
The Response of the Forest-Based Sector to Changesin the Global Economy : 14th International Scientific Conference WoodEMA 2021, June 16th - 18th 2021, Koper, Slovenia : Proceedings, Koper, Slovenia : University of Ljubljana, 2021, 57-64.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 45-66.
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora: Trakia University, 19, 2021, Supplement 1, 197-206.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 315-324.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 19, 2021, Supplement 1, 207-215.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 27-38.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 128-140.
Статия 2021
Sustainability, Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 13, 2021, 16, 8812- 1-26.
Overview of all publications