University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Denka Zlateva PhD

Assoc. Prof. Denka Zlateva PhD

Assoc. Prof. Denka Zlateva PhD

217

0882164688

zlateva@ue-varna.bg

CV

Декан на Стопански факултет

Office hours

Tuesday, Office 217 ; https://meet.google.com/vey-kpez-smk: 11:00-13:00

Office hours for students

Monday, Office 217 ; https://meet.google.com/vey-kpez-smk: 11:30-13:30

Pending exam dates

25 Mar 2022, Office 217 ; https://meet.google.com/vey-kpez-smk: 13:30-14:30

04 Apr 2022, Office 217 ; https://meet.google.com/vey-kpez-smk: 11:00-12:00

Type Year Publication
Статия 2022
Ukrainian Food Journal, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine, 11, 2022, 1, 102 - 114.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 39-46.
Статия 2021
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Русенски университет А. Кънчев, 60, 2021, 72-77.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 204 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 75).
Статия 2021
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 10, 2021, 1, 145-157.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 5784 - 5792.
Статия 2020
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 9, 2020, 3, 636 - 650.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 90, 2020, 147 - 187.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 2105 - 2120. ISBN 978-0-9998551-5-7.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Overview of all publications