University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Denka Zlateva PhD

Assoc. Prof. Denka Zlateva PhD

Assoc. Prof. Denka Zlateva PhD

217

0882164688

zlateva@ue-varna.bg

CV

Декан на Стопански факултет

Office hours

Tuesday, Office 217 ; https://meet.google.com/vey-kpez-smk: 13:30-15:30

Office hours for students

Monday, Office 217 ; https://meet.google.com/vey-kpez-smk: 13:00-15:00

Pending exam dates

08 Nov 2021, Office 217 ; https://meet.google.com/vey-kpez-smk: 13:30-14:30

06 Dec 2021, Office 217 ; https://meet.google.com/vey-kpez-smk: 13:30-14:30

Subject Year and Programme
Commodities Science - Food, Wine and Tobacco Year 5, КЕС-СНУ (Part-time)
Commodities Science - Food, Wine and Tobacco Year 6, КЕС-ДНДО (Part-time)
Commodities Science Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Trade Marks and Advertising of Goods Year 5, КЕС (Part-time)
Trade Marks and Advertising of Goods Year 5, КЕС-СНУ (Part-time)
Trade Marks and Advertising of Goods Year 6, КЕС-ДНДО (Part-time)
Expert Examination of Food, Wine and Tobacco Year 5, КЕС-СНУ (Part-time)
Expert Examination of Food, Wine and Tobacco Year 5, КЕС (Part-time)
Expert Examination of Food, Wine and Tobacco Year 6, КЕС-ДНДО (Part-time)
Microbiology of Commodities Year 3, СМД (Full-time)
Principles of the Science of Manufactured Goods Year 3, СМД (Full-time)
Science of Foodstuffs of Animal Origin Year 4, СМД (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
2022-02-02 (Wednesday)
15:00 18:38 Е-Н104 Lecture Expert Examination of Food, Wine and Tobacco 24, 25, 39
2022-02-04 (Friday)
09:00 12:38 Е-Н102 Lecture Expert Examination of Food, Wine and Tobacco 24, 25, 39
2022-02-06 (Sunday)
15:00 17:46 Е-Н212 Lecture Expert Examination of Food, Wine and Tobacco 24, 25, 39
2022-02-07 (Monday)
09:00 11:46 Е-319 Lecture Expert Examination of Food, Wine and Tobacco 24, 25, 39
2022-02-08 (Tuesday)
14:08 17:46 Е-222 Lecture Expert Examination of Food, Wine and Tobacco 24, 25, 39
2022-02-09 (Wednesday)
13:30 17:08 2-137 Seminar Expert Examination of Food, Wine and Tobacco 24, 25, 39
2022-02-10 (Thursday)
13:30 17:08 2-137 Seminar Expert Examination of Food, Wine and Tobacco 24, 25, 39
2022-02-11 (Friday)
13:30 17:08 2-137 Seminar Expert Examination of Food, Wine and Tobacco 24, 25, 39
Type Year Publication
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 39-46.
Статия 2021
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Русенски университет А. Кънчев, 60, 2021, 72-77.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 204 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 75).
Статия 2021
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 10, 2021, 1, 145-157.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 5784 - 5792.
Статия 2020
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 9, 2020, 3, 636 - 650.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 90, 2020, 147 - 187.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 2105 - 2120. ISBN 978-0-9998551-5-7.
Статия 2019
Ukrainian Food Journal , National University of Food Technologies, Ukraine, 8, 2019, 3, 533 - 543.
Overview of all publications