University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Denka Zlateva PhD

Assoc. Prof. Denka Zlateva PhD

Assoc. Prof. Denka Zlateva PhD

217

zlateva@ue-varna.bg

CV

Декан на Стопански факултет

Office hours

Monday, Office 217: 10:45-12:45

Office hours for students

Wednesday, Office 217: 10:00-12:00

Pending exam dates

15 Mar 2023, Office 56 Тестови център: 10:00-11:00

12 Apr 2023, Office 56 Тестови център: 10:00-11:00

Subject Year and Programme
Principles of the Science of Food, Wine and Tobacco Year 3, СМД (Full-time)
Sensory and Expert Methods for Analysis Year 3, СМД (Full-time)
Customs Representation Year 3, СМД (Full-time)
Academic Research Year 1, СМД (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 2-224 Lecture Customs Representation 18
Tuesday
10:15 13:00 2-132 Lecture Principles of the Science of Food, Wine and Tobacco 18
13:30 16:00 2-310 Lecture Sensory and Expert Methods for Analysis 18
Wednesday
08:15 10:00 304 Lecture Academic Research 1 16, 17
Type Year Publication
Статия 2022
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 11, 2022, 1, 102-114., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / DOI 10.24263/2304-974X-2022-11-1-11 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Акад. изд. Русенски университет, 61, 2022, 48-53., ISSN(печатно) 1311-3321, ISSN(онлайн) 2603-4123
Доклад 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 1 апреля 2022 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2022, 153-155., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Troyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 6, 494-518., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Статия 2022
Food Science and Applied Biotechnology, Plovdiv : UFT Academic Publ. House, 5, 2022, 2, 131-139., ISSN(онлайн) 2603-3380 / DOI https://doi.org/10.30721/fsab2022.v5.i2.177 / Scopus / Линк
Статия 2021
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Русенски университет А. Кънчев, 60, 2021, 72-77.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 204 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 75).
Статия 2021
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 10, 2021, 1, 145-157., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / Web of Science
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 39-46.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 5784 - 5792.
Overview of all publications