University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Mariya Armianova PhD

Chief Assist. Prof. Mariya Armianova PhD

Chief Assist. Prof. Mariya Armianova PhD

410

+359882164559

armianova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office https://meet.google.com/jsg-kkyr-ojz: 15:00-17:00

Friday, Office https://meet.google.com/jsg-kkyr-ojz: 13:00-15:00

Monday, Office 410: 15:00-17:00

Friday, Office 410: 13:00-15:00

Pending exam dates

24 Oct 2022, Office 410: 15:00-16:00

14 Nov 2022, Office 410: 13:00-14:00

Subject Year and Programme
Principles of Information Systems Year 5, ИМБ-СНУ (Part-time)
Principles of Information Systems Year 6, ИМБ-ДНДО (Part-time)
Software Business Year 4, БИС (Full-time)
Design of Information Systems Year 3, ИКН (Full-time)
Design of Information Systems Year 3, МУТ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 310 Lecture Software Business 10
13:30 15:00 53 Seminar Design of Information Systems 37
Tuesday
08:15 10:00 Е-9 Lecture Design of Information Systems 36, 37, 38, 39
Friday
09:15 11:00 51 Seminar Design of Information Systems 36
11:15 13:00 51 Seminar Design of Information Systems 39
2022-10-24 (Monday)
16:30 17:46 H-205 Seminar Principles of Information Systems 19, 67
2022-10-25 (Tuesday)
16:30 18:38 H-205 Seminar Principles of Information Systems 19, 67
2022-10-26 (Wednesday)
14:08 16:16 50 Lecture Principles of Information Systems 19, 67
16:30 17:46 50 Seminar Principles of Information Systems 19, 67
2022-10-27 (Thursday)
15:00 16:16 319 Lecture Principles of Information Systems 19, 67
16:30 18:38 53 Seminar Principles of Information Systems 19, 67
2022-10-28 (Friday)
14:08 17:46 H-201 Seminar Principles of Information Systems 19, 67
Type Year Publication
Доклад 2022
International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 06-08 October 2022, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, 89-94. / DOI 10.1109/ICAI55857.2022.9960023 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 окт. 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 164-172., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 127-134., ISSN(онлайн) 2683-0280
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Международна научно-практическа конференция, 24 септ. 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 66-73.
Доклад 2021
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 273-283., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 129-136.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 164-175.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 156 - 167.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 56 - 67.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House , 2019, 291 - 305.
Overview of all publications