University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Mariya Armianova, PhD

Chief Assist. Prof. Mariya Armianova, PhD

Chief Assist. Prof. Mariya Armianova, PhD

410

+359882164559

armianova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 410: 14:00-15:00

Online consultations

Thursday, Online room link: meet.google.com/yvo-xcyk-mju, 10:00-11:00

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 410: 11:00-12:00

10 Apr 2024, Office 410: 11:00-12:00

Software Technology
Programming and Data Structures
Design of Information Systems
Academic Research
Research in Data Science
Programming in R
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Mobile and web technologies Design of Information Systems 6 42 1-438 30.04.2024 10:00 - 12:00
Informatics and Computer Sciences Software Technology 4 36 Н-214 17.05.2024 13:00 - 14:00
Informatics and Computer Sciences Software Technology 4 37 Н-214 17.05.2024 14:00 - 15:00
Informatics and Computer Sciences Programming and Data Structures 2 34 1-50 10.06.2024 09:00 - 11:00
Informatics and Computer Sciences Programming and Data Structures 2 36 1-50 10.06.2024 11:00 - 13:00
Informatics and Computer Sciences Programming and Data Structures 2 35 1-51 14.06.2024 15:00 - 17:00
Mobile and web technologies Programming and Data Structures 2 37 1-51 14.06.2024 13:00 - 15:00
Business digital technologies Design of Information Systems 3 8 1-438 19.06.2024 14:00 - 16:00
Data Science Programming in R 2 44 1-438 19.06.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 11:00 - 13:00 1-51
28.06.2024 11:00 - 13:00 1-51
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : The Law and the Business in the Contemporary Society : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 492-503., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 184-191., ISBN(печатно) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2022
International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 06-08 October 2022, Varna, Bulgaria, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, 89-94.1 / DOI 10.1109/ICAI55857.2022.9960023 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 окт. 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 164-172., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 2, 2022, 11, 172-183., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 129-136.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 127-134., ISSN(онлайн) 2683-0280
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 164-175.
Доклад 2021
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 273-283., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Международна научно-практическа конференция, 24 септ. 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 66-73.
Overview of all publications