University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Snezhinka Kadieva-Pancheva PhD

Assoc. Prof. Snezhinka Kadieva-Pancheva PhD

Assoc. Prof. Snezhinka Kadieva-Pancheva PhD

3-106

+359879313920

kadieva@ue-varna.bg

CV

Ръководител катедра "Туризъм"

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Friday, Office https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:15

Pending exam dates

11 Feb 2022, Office https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

18 Feb 2022, Office https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

25 Mar 2022, Office https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

08 Apr 2022, Office https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 94-101.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 53 - 61.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, 2017, 2, 174 - 186.
Доклад 2017
Contemporary Tourism - Traditions and Innovations : International Scientific Conference, 19 - 21 October 2017, Sofia : Proceedings, Sofia : St. Kl. Ohridski Univ. Press, 2017, 493-499.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 170.
Статия 2016
Специализирани видове туризъм - предизвикателста и перспективи: Кръгла маса, Пловдив: Аграрен университет, 2016, 263-270.
Overview of all publications