University of Economics – Varna

Assist. Prof. Lilia Mileva, PhD Inactive

Assist. Prof. Lilia Mileva, PhD

Assist. Prof. Lilia Mileva, PhD Inactive

3- 106

l.mileva@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, -

Pending exam dates

24 Mar 2022, Office виртуална стая за изпит: https://meet.google.com/hvq-nyfn-iht?authuser=0: 10:00-11:00

19 Apr 2022, Office виртуална стая за изпит: https://meet.google.com/hvq-nyfn-iht?authuser=0: 10:00-11:00

Type Year Publication
Други 2022
Варна : Сдружение Наш свят, 2022, 144., ISBN(печатно) 978-619-91968-2-3
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 185., ISBN(печатно) 978-954-21-1118-4
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 222-229., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 20-41.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 23-29.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 31-42.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 45-54.
Монография 2020
Szczecin : Uniwersytet Szczecinski, 2020, 164. ., ISBN(печатно) 978-83-7972-434-5
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 639-649.
Overview of all publications