University of Economics – Varna

Assist. Prof. Lilia Mileva PhD

Assist. Prof. Lilia Mileva PhD

Assist. Prof. Lilia Mileva PhD

3- 106

l.mileva@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, -

Pending exam dates

24 Mar 2022, Office виртуална стая за изпит: https://meet.google.com/hvq-nyfn-iht?authuser=0: 10:00-11:00

19 Apr 2022, Office виртуална стая за изпит: https://meet.google.com/hvq-nyfn-iht?authuser=0: 10:00-11:00

Type Year Publication
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 31-42.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 45-54.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 20-41.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 23-29.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 222-229.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 639-649.
Монография 2020
Szczecin : Uniwersytet Szczecinski, 2020, 164. ., ISBN(печатно) 978-83-7972-434-5
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8)., ISBN(онлайн) 978-619-210-049-0 / Линк
Доклад 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovation : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2019, 114 - 123., ISSN(печатно) 1-5275-3317-4 , ISSN(онлайн) 978-1-5275-3317-2
Overview of all publications