University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Hristina Filipova PhD

Chief Assist. Prof. Hristina Filipova PhD

Chief Assist. Prof. Hristina Filipova PhD

3-106

+359882950645

h.filipova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 3-106: 12:00-14:30

Pending exam dates

14 Mar 2023, Office 3-106: 12:00-13:00

11 Apr 2023, Office 3-106: 12:00-13:00

Type Year Publication
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 119-124.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 55-63.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - Beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 126-136., ISBN(печатно) 978-619-232-297-7
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 583-586.
Монография 2020
Branding and Labeling in the Digital and Artificiel Intellegence Era, New York : Nova Science Publ., 2020, 1, 127-149.
Студия 2019
Robots, Artificial Intelligence and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality, Bingley : Emerald Publ. Ltd., 2019, 79-92., ISBN(печатно) 978-1-78756-688-0, ISBN(онлайн) 978-1-78756-687-3 / DOI 10.1108/978-1-78756-687-320191004 / Scopus / Web of Science
Статия 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovations, Cambridge : Cambridge Scholars Publ., 2019, 72-84.
Overview of all publications