University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Hristina Filipova PhD

Chief Assist. Prof. Hristina Filipova PhD

Chief Assist. Prof. Hristina Filipova PhD

3-106

+359882950645

h.filipova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 3-106: 11:30-13:30

Pending exam dates

09 Nov 2022, Office 3-106: 11:30-13:30

23 Nov 2022, Office 3-106: 11:30-13:30

Subject Year and Programme
Restaurant management Year 1, МХР (Full-time)
Restaurant management Year 1, МХР (Part-time)
Marketing and Business Communications Year 2, МХР (Full-time)
Marketing and Business Communications Year 2, МТСВ (Full-time)
Restaurant Management Year 3, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:30 14:15 2-132 Lecture Restaurant management 1 311, 312
Tuesday
14:30 17:15 3-201 Seminar Restaurant management 1 311, 312
Friday
12:30 15:15 3-202 Lecture Marketing and Business Communications 1 311, 311, 312, 312, 314, 314, 321, 321
2023-01-17 (Tuesday)
12:00 16:16 3-202 Lecture Restaurant management 315
2023-01-19 (Thursday)
12:00 13:16 3-202 Lecture Restaurant management 315
13:30 15:38 3-202 Seminar Restaurant management 315
2023-01-23 (Monday)
12:00 14:46 3-202 Seminar Restaurant management 315
Wednesday
13:30 15:00 2-221 Seminar Restaurant Management 32
Thursday
11:15 13:00 304 Seminar Restaurant Management 31
13:30 15:00 H-102 Seminar Restaurant Management 33
Friday
09:15 11:00 2-217 Seminar Restaurant Management 34
Type Year Publication
Монография 2022
Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2022, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 119-124.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 55-63.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 583-586.
Монография 2020
Branding and Labeling in the Digital and Artificiel Intellegence Era, New York : Nova Science Publ., 2020, 1, 127-149.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - Beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 126-136., ISBN(печатно) 978-619-232-297-7
Статия 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovations, Cambridge : Cambridge Scholars Publ., 2019, 72-84.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 186 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 60)., ISBN(печатно) 978-954-21-1008-81
Статия 2019
Research, Development and Education in Tourism, Cambridge : Cambridge Scholars Publ., 2019, 131-150.
Overview of all publications