University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Zlatka Todorova-Hamdan, PhD

Chief Assist. Prof. Zlatka Todorova-Hamdan, PhD

Chief Assist. Prof. Zlatka Todorova-Hamdan, PhD

106

+359879313929

zlatka.todorova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 106: 09:30-10:30

Office hours for students

Tuesday, Office 106: 09:30-10:30

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/xvr-vabf-fcd, 12:30-13:30

Pending exam dates

07 Nov 2023, Office 3-106: 09:30-10:30

04 Dec 2023, Office 3-106: 10:30-11:30

Subject Year and Programme
Introduction into Tourism Year 1, МХР (Full-time)
Introduction into Tourism Year 1, МТРБ (Full-time)
Guiding Year 1, МТРБ (Full-time)
Operations and Service in Travel Agencies Year 2, МТСВ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
08:30 11:15 3-208 Lecture Guiding 2 313
11:30 14:15 3-206 Seminar Operations and Service in Travel Agencies 1 314, 314
Tuesday
10:30 13:15 3-206 Seminar Introduction into Tourism 2 311, 313
13:30 16:15 3-204 Lecture Introduction into Tourism 311, 312, 313
Wednesday
13:30 16:15 3-301 Seminar Introduction into Tourism 2 312
Type Year Publication
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 224. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 91)., ISBN(печатно) 978-954-21-1159-7
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 211-229., ISBN(печатно) ISBN 978-954-9741-49-0 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 211-229. ., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 43-54. ., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 119-124.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 56 - 68.
Overview of all publications