University of Economics – Varna

Assist. Prof. Hristina Santana, PhD

Assist. Prof. Hristina Santana, PhD

Assist. Prof. Hristina Santana, PhD

hristina_santana@ue-varna.bg

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Wednesday, 11:15-12:15

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 6, МТБ-СПН (Full-time)
Specialized Seminar Year 6, МТБ-СПН
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
10:15 13:00 H-207 Seminar Specialized Seminar 41
2023-10-27 (Friday)
09:15 11:00 304 Seminar Specialized Seminar 48
2023-10-30 (Monday)
09:15 11:00 221 Seminar Specialized Seminar 48
2023-11-03 (Friday)
09:15 11:00 304 Seminar Specialized Seminar 48
2023-11-20 (Monday)
10:15 13:00 2-311 Seminar Specialized Seminar 48
2023-11-23 (Thursday)
08:15 11:00 305 Seminar Specialized Seminar 48
2023-11-24 (Friday)
08:15 11:00 2-132 Seminar Specialized Seminar 48
Type Year Publication
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
Tourism for Sustainable Future : Proceedings of the International Scientific Conference, 18-19 May 2023, Bulgaria, Sofia : Avangard Prima, 2023, 473-481., ISBN(печатно) 978-619-239-887-3 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 264-275., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0 / Линк
Доклад 2021
Contemporary Tourism. Smart Solutions for Tourism Development in Bulgaria in the Conditions of COVID-19 Pandemic, [12.11.2021 г., Варна] : Round table : Conference Proceedingsa = Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия, [12.11.2021, Варна] : Кръгла маса : Сборник с доклади, Varna : Science and Economics Publ., 2021, 213-224., ISSN(печатно) 978-954-21-1101-6
Доклад 2021
Contemporary Tourism. Smart Solutions for Tourism Development in Bulgaria in the Conditions of COVID-19 Pandemic, [12.11.2021 г., Варна] : Round table : Conference Proceedingsa = Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в усло, Varna : Science and Economics Publ. , 2021, 74-85., ISSN(печатно) 978-954-21-1101-6
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 501-512., ISSN(печатно) ISBN 978-954-21-1038-5
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.71. / Линк
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 522-529., ISBN(печатно) 978-954-21-1052-1 / DOI https://doi.org/10.36997/TC2020.522
Доклад 2019
MICE туризмът: Фестивали, инсентиви, конференции, изложения : Дванадесети Черноморски туристически форум, Варна 2019, Варна : Славена, 2019, 266-280., ISBN(печатно) 978-619-190-149-4
Overview of all publications