University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva PhD

427

0884544653

krasimira_yancheva@ue-varna.bg

CV

Преподавани дисциплини:
ОКС "Бакалавър" - Маркетинг в туризма, Управление на туризма, Управление на човешките ресурси в туризма, Съвременни видове туризъм; Академични изследвания.
ОКС "Магистър" - Мениджмънт на туристическата дестинация, Икономика на туристическото предприятие, Пазари и маркетинг в туризма;
"ERASUM +" - Management and animation in the entertainment industry, Events Design and Experience, Intangible cultural heritage of Bulgaria.

Office hours for students

Wednesday, Office 427; https://meet.google.com/pja-zurf-fkw: 13:00-15:00

Thursday, Office 427; https://meet.google.com/pja-zurf-fkw: 13:00-15:00

Pending exam dates

05 Apr 2022, Office 2-316: 10:15-11:00

12 Apr 2022, Office 2-316: 10:15-11:00

Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 211-229. ., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 141-149. ., ISSN(печатно) 2738-893X
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 82-92.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 170.
Статия 2021
Псковский регионологический журнал, Псков : Псковский государственный университет, 17, 2021, 4, 97-110.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Статия 2021
Tourismos : An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, Chios, Greece : University of the Aegean, 13, 2021, 1, 163 - 197.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 550 - 568.
Overview of all publications