University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva PhD

427

+359884544653

krasimira_yancheva@ue-varna.bg

CV

Преподавани дисциплини:
ОКС "Бакалавър" - Маркетинг в туризма, Управление на туризма, Управление на човешките ресурси в туризма, Съвременни видове туризъм; Академични изследвания.
ОКС "Магистър" - Мениджмънт на туристическата дестинация, Икономика на туристическото предприятие, Пазари и маркетинг в туризма;
"ERASUM +" - Management and animation in the entertainment industry, Events Design and Experience, Intangible cultural heritage of Bulgaria.

Office hours for students

Thursday, Office 2-128: 11:00-13:00

Wednesday, Office 427: 15:00-17:00

Pending exam dates

15 Mar 2023, Office 319: 09:15-11:00

12 Apr 2023, Office 319: 09:15-11:00

Subject Year and Programme
Human Resource Management in Tourism Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Tourism Management Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Modern Types of Tourism Year 3, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Academic Research Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 2-221 Seminar Human Resource Management in Tourism 40
16:15 19:00 2-221 Seminar Human Resource Management in Tourism 39
Tuesday
07:30 10:00 319 Seminar Tourism Management 37
10:15 13:00 319 Seminar Tourism Management 38
Wednesday
09:15 11:00 319 Seminar Academic Research 1 30
09:15 11:00 319 Seminar Academic Research 2 31
11:15 13:00 319 Seminar Academic Research 1 32
11:15 13:00 319 Seminar Academic Research 2 33
Thursday
09:15 11:00 2-318 Seminar Modern Types of Tourism 32
13:30 16:00 2-314 Seminar Tourism Management 40
16:15 19:00 2-314 Seminar Tourism Management 39
Friday
11:15 13:00 2-217 Seminar Modern Types of Tourism 34
13:30 15:00 2-217 Seminar Modern Types of Tourism 33
15:15 17:00 2-217 Seminar Modern Types of Tourism 31
Type Year Publication
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 211-229. ., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 211-229., ISBN(печатно) ISBN 978-954-9741-49-0 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 31, 2022, 8, 107-131., ISSN(печатно) 0205-3292 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Псковский регионологический журнал, Псков : Псковский государственный университет, 17, 2021, 4, 97-110.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 82-92.
Overview of all publications