University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva, PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva, PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva, PhD

427

+359884544653

krasimira_yancheva@ue-varna.bg

CV

Преподавани дисциплини:
ОКС "Бакалавър" - Маркетинг в туризма, Управление на туризма, Управление на човешките ресурси в туризма, Съвременни видове туризъм; Академични изследвания.
ОКС "Магистър" - Мениджмънт на туристическата дестинация, Икономика на туристическото предприятие, Пазари и маркетинг в туризма;
"ERASUM +" - Management and animation in the entertainment industry, Events Design and Experience, Intangible cultural heritage of Bulgaria.

Office hours for students

Monday, Office 427: 15:15-16:15

Online consultations

Wednesday, Online room link: meet.google.com/rwg-ewes-sxf, 13:30-14:30

Pending exam dates

18 Oct 2023, Office 2-217: 09:15-11:00

08 Nov 2023, Office 2-217: 09:15-11:00

Subject Year and Programme
Markets and Marketing in Tourism Year 5, МТБ-СНУ (Full-time)
Markets and Marketing in Tourism Year 5, МТБ-СНУ
Markets and Marketing in Tourism Year 6, МТБ-ДНДО (Full-time)
Markets and Marketing in Tourism Year 6, МТБ-ДНДО
Marketing in Tourism Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Management of the Tourist Destination Year 5, МТБ (Full-time)
Management of the Tourist Destination Year 5, МТБ-СНУ (Full-time)
Management of the Tourist Destination Year 5, МТБ
Management of the Tourist Destination Year 5, МТБ-СНУ
Management of the Tourist Destination Year 6, МТБ-ДНДО (Full-time)
Management of the Tourist Destination Year 6, МТБ-СПН (Full-time)
Management of the Tourist Destination Year 6, МТБ-ДНДО
Management of the Tourist Destination Year 6, МТБ-СПН
Management of the Tourism Enterprise Year 6, МТБ-СПН (Full-time)
Management of the Tourism Enterprise Year 6, МТБ-СПН
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 2-320 Seminar Marketing in Tourism 32
11:15 13:00 2-313 Seminar Marketing in Tourism 33
16:15 19:00 H-207 Lecture Management of the Tourism Enterprise 41
Wednesday
09:15 11:00 2-217 Seminar Marketing in Tourism 31
16:15 19:00 H-207 Seminar Management of the Tourism Enterprise 41
Friday
07:30 10:00 2-226 Seminar Markets and Marketing in Tourism 9, 40
10:15 13:00 2-226 Seminar Management of the Tourist Destination 8, 9, 40, 41
2023-10-24 (Tuesday)
07:30 10:00 305 Lecture Management of the Tourism Enterprise 48
2023-10-26 (Thursday)
11:15 13:00 448 Seminar Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-10-31 (Tuesday)
15:15 18:00 221 Seminar Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-11-02 (Thursday)
16:15 18:00 305 Lecture Management of the Tourism Enterprise 48
2023-11-03 (Friday)
16:15 18:00 305 Seminar Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-11-07 (Tuesday)
08:15 11:00 2-132 Seminar Markets and Marketing in Tourism 20, 47
2023-11-08 (Wednesday)
13:30 16:00 448 Lecture Management of the Tourism Enterprise 48
2023-11-09 (Thursday)
10:15 13:00 319 Seminar Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
13:30 15:00 319 Lecture Management of the Tourism Enterprise 48
15:15 17:00 319 Seminar Management of the Tourism Enterprise 48
2023-11-10 (Friday)
14:15 17:00 222 Seminar Management of the Tourism Enterprise 48
2023-11-14 (Tuesday)
13:30 15:00 319 Seminar Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
15:15 18:00 319 Lecture Management of the Tourism Enterprise 48
2023-11-15 (Wednesday)
13:30 16:00 448 Seminar Management of the Tourism Enterprise 48
2023-11-16 (Thursday)
08:15 10:00 305 Seminar Markets and Marketing in Tourism 20, 47
10:15 13:00 305 Seminar Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
15:15 17:00 319 Lecture Management of the Tourism Enterprise 48
2023-11-17 (Friday)
15:15 18:00 H-212 Seminar Markets and Marketing in Tourism 20, 47
2023-11-20 (Monday)
13:30 15:00 2-316 Seminar Markets and Marketing in Tourism 20, 47
2023-11-21 (Tuesday)
08:15 13:00 2-132 Seminar Markets and Marketing in Tourism 20, 47
13:30 16:00 2-221 Seminar Management of the Tourism Enterprise 48
2023-11-22 (Wednesday)
12:15 16:00 305 Seminar Management of the Tourism Enterprise 48
Type Year Publication
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 31, 2022, 8, 107-131., ISSN(печатно) 0205-3292 / Линк
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 211-229., ISBN(печатно) ISBN 978-954-9741-49-0 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Статия 2022
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка : Национална кръгла маса, Аграрен университет - Пловдив, 21 май 2022], Пловдив : Аграрен университет – Пловдив, 114, 2022, 2, 100-109., ISSN(онлайн) 1312-6318 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.010 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 211-229. ., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 82-92.
Overview of all publications