University of Economics – Varna

Prof. Velina Kazandzhieva PhD

Prof. Velina Kazandzhieva PhD
Office hours for students

Tuesday, Office 104: 11:00-13:00

Pending exam dates

14 Mar 2023, Office 104: 11:15-12:00

11 Apr 2023, Office 104: 11:15-12:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Tourism Specialized Seminar 4 37 2-315 22.05.2023 09:00 - 11:00
Tourism Specialized Seminar 4 39 2-315 22.05.2023 09:00 - 11:00
Tourism Specialized Seminar 4 38 1-301 23.05.2023 09:00 - 11:00
Tourism Specialized Seminar 4 40 1-301 23.05.2023 09:00 - 11:00
Tourism Introduction to Tourism 2 30 1-301 02.06.2023 08:00 - 10:00
Tourism Introduction to Tourism 2 33 1-301 02.06.2023 08:00 - 10:00
Tourism Introduction to Tourism 2 31 1-127Г 03.06.2023 12:00 - 14:00
Tourism Introduction to Tourism 2 32 1-127Г 03.06.2023 12:00 - 14:00
Tourism Tour Guidance 3 32 1-220 16.06.2023 10:00 - 12:00
Tourism Tour Guidance 3 33 1-220 16.06.2023 08:00 - 10:00
Tourism Tour Guidance 3 34 1-220 16.06.2023 08:00 - 10:00
Tourism Tour Guidance 3 31 1-223 17.06.2023 08:00 - 10:00
Tourism Tour Guidance 3 50 1-223 17.06.2023 10:00 - 12:00
Tourism Introduction to Tourism 2 43 1-303 22.06.2023 14:00 - 16:00
Type Year Publication
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 443-453., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series. [Науката в служба на обществото - 2022], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 138-148., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67)., ISBN(печатно) 978-954-21-1062-0
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 18-29., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178-199., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки] , Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 88 - 99., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.88 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1020-0
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 335 - 343., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / Линк
Overview of all publications