University of Economics – Varna

Prof. Velina Kazandzhieva, PhD

Prof. Velina Kazandzhieva, PhD

Prof. Velina Kazandzhieva, PhD

104

+359888360840

velina_kaz@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 104: 13:30-14:30

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/qut-vvoh-ofe, 13:30-14:30

Pending exam dates

17 Oct 2023, Office 104: 13:30-14:00

07 Nov 2023, Office 104: 13:30-14:00

Subject Year and Programme
Graduate Seminar Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Travel Agencies and Transport in Tourism Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Travel Agencies and Transport in Tourism * Year 4, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Regulation of the International Tourist Business Year 5, МТБ (Full-time)
Regulation of the International Tourist Business Year 5, МТБ-СНУ (Full-time)
Regulation of the International Tourist Business Year 5, МТБ
Regulation of the International Tourist Business Year 5, МТБ-СНУ
Regulation of the International Tourist Business Year 6, МТБ-ДНДО (Full-time)
Regulation of the International Tourist Business Year 6, МТБ-СПН (Full-time)
Regulation of the International Tourist Business Year 6, МТБ-ДНДО
Regulation of the International Tourist Business Year 6, МТБ-СПН
Digitalization in Tourism Year 4, МТ-Р.ЕЗ (Full-time)
Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism Year 5, МТБ-СНУ (Full-time)
Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism Year 5, МТБ-СНУ
Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism Year 6, МТБ-ДНДО (Full-time)
Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism Year 6, МТБ-ДНДО
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 H-202 Lecture Regulation of the International Tourist Business 8, 9, 40, 41
Tuesday
10:15 13:00 127Г Lecture Travel Agencies and Transport in Tourism 31, 32, 33
15:15 17:00 H-212 Lecture Digitalization in Tourism 35
Wednesday
10:15 13:00 511 Lecture Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism 9, 40
Thursday
11:15 13:00 433 Lecture Graduate Seminar 31, 32, 33
2023-10-23 (Monday)
08:15 10:00 2-228 Lecture Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism 20, 47
2023-10-24 (Tuesday)
13:30 15:00 319 Lecture Regulation of the International Tourist Business 19, 20, 47, 48
2023-10-25 (Wednesday)
13:30 16:00 448 Lecture Regulation of the International Tourist Business 19, 20, 47, 48
2023-10-26 (Thursday)
08:15 11:00 220 Lecture Regulation of the International Tourist Business 19, 20, 47, 48
2023-10-30 (Monday)
09:15 11:00 222 Lecture Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism 20, 47
11:15 13:00 222 Lecture Regulation of the International Tourist Business 19, 20, 47, 48
2023-10-31 (Tuesday)
13:30 15:00 319 Lecture Regulation of the International Tourist Business 19, 20, 47, 48
2023-11-03 (Friday)
13:30 16:00 305 Lecture Regulation of the International Tourist Business 19, 20, 47, 48
2023-11-06 (Monday)
08:15 10:00 H-212 Lecture Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism 20, 47
2023-11-08 (Wednesday)
13:30 16:00 H-207 Lecture Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism 20, 47
2023-11-13 (Monday)
08:15 11:00 H-212 Lecture Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism 20, 47
2023-11-15 (Wednesday)
13:30 16:00 H-207 Lecture Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism 20, 47
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Tourism Travel Agencies and Transport in Tourism 4 31 1-301 09.01.2024 12:00 - 14:00
Tourism Travel Agencies and Transport in Tourism 4 32 1-301 09.01.2024 12:00 - 14:00
Tourism Travel Agencies and Transport in Tourism 4 33 1-433 10.01.2024 11:00 - 13:00
International Tourism - in Russian Digitalization in Tourism 4 35 Н-207 10.01.2024 09:00 - 11:00
International Tourist Business Regulation of the International Tourist Business 5 19 1-128 13.01.2024 11:00 - 13:00
International Tourist Business- ESM Regulation of the International Tourist Business 5 20 1-128 13.01.2024 11:00 - 13:00
International Tourist Business-OSOA Regulation of the International Tourist Business 6 47 1-128 13.01.2024 11:00 - 13:00
International Tourist Business-SPF Regulation of the International Tourist Business 6 48 1-128 13.01.2024 11:00 - 13:00
International Tourist Business Regulation of the International Tourist Business 5 8 1-305 18.01.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business- ESM Regulation of the International Tourist Business 5 9 1-305 18.01.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business-OSOA Regulation of the International Tourist Business 6 40 1-305 18.01.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business-SPF Regulation of the International Tourist Business 6 41 1-305 18.01.2024 10:00 - 12:00
Tourism Travel Agencies and Transport in Tourism 4 50 eLearn 20.01.2024 12:00 - 14:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 443-453., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, Варна: Наука и икономика, 2023, 303-314., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series. [Науката в служба на обществото - 2022], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 138-148., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 18-29., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178-199., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67)., ISBN(печатно) 978-954-21-1062-0
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки] , Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 88 - 99., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.88 / Линк
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 335 - 343., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / Линк
Overview of all publications