University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Velina Kazandzhieva PhD

Assoc. Prof. Velina Kazandzhieva PhD

Assoc. Prof. Velina Kazandzhieva PhD

522

0882164622

velina_kaz@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office последвайте линка за онлайн консултации от: 17:00-19:00

Pending exam dates

08 Mar 2022, Office последвайте линка за онлайн консултации от: 17:00-18:00

05 Apr 2022, Office последвайте линка за онлайн консултации от: 17:00-18:00

Type Year Publication
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 18-29., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-61
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67)., ISBN(печатно) ISBN - 978-954-21-1062-0
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178 - 199., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1020-0
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 85 - 94., ISSN(печатно) 1314-7390;, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2.85 / Линк
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 335 - 343., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 281 - 294., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-51 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 88 - 99., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.88 / Линк
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 28 - 36., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-40851 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.3.28 / Линк
Overview of all publications