University of Economics – Varna

Prof. Velina Kazandzhieva, PhD

Prof. Velina Kazandzhieva, PhD

Prof. Velina Kazandzhieva, PhD

104

+359888360840

velina_kaz@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 104: 13:30-14:30

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/qut-vvoh-ofe, 13:30-14:30

Pending exam dates

17 Oct 2023, Office 104: 13:30-14:00

07 Nov 2023, Office 104: 13:30-14:00

Tour Guidance
Introduction to Tourism
Academic Research
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Tourism Tour Guidance 3 43 eLearn 07.06.2024 16:00 - 18:00
Tourism Introduction to Tourism 2 31 1-310 10.06.2024 10:00 - 12:00
Tourism Introduction to Tourism 2 33 1-127В 13.06.2024 10:00 - 12:00
Tourism Introduction to Tourism 2 30 1-128 14.06.2024 10:00 - 12:00
Tourism Introduction to Tourism 2 32 1-128 14.06.2024 10:00 - 12:00
Tourism Tour Guidance 3 30 1-55 18.06.2024 08:00 - 09:00
Tourism Tour Guidance 3 31 1-55 18.06.2024 09:00 - 10:00
Tourism Tour Guidance 3 32 1-58 18.06.2024 10:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 09:00 - 11:00 eLearn
27.06.2024 11:00 - 12:00 1-55
28.06.2024 09:00 - 11:00 eLearn
28.06.2024 11:00 - 12:00 1-55
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 443-453., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60-годишнината от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2023, 303-314., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 3-13., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.3 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series. [Науката в служба на обществото - 2022], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 138-148., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 18-29., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178-199., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67)., ISBN(печатно) 978-954-21-1062-0
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки] , Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 88 - 99., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.88 / Линк
Overview of all publications