University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Georgina Lukanova, PhD

Assoc. Prof. Georgina Lukanova, PhD

Assoc. Prof. Georgina Lukanova, PhD

104

+359882164623

lukanova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, Office 104: 12:00-13:00

Office hours for students

Friday, Office 104; : 12:00-13:00

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/jpz-jsmm-bdm, 08:30-09:30

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 104: 12:00-13:00

03 Apr 2024, Office 104: 12:00-13:00

Restaurant Management
Service Management in Tourism
Academic Research
Marketing
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Tourism Service Management in Tourism 4 50 тест център онлайн 18.05.2024 10:00 - 12:00
Tourism Service Management in Tourism 4 31 1-56 21.05.2024 10:00 - 11:00
Tourism Service Management in Tourism 4 32 1-55 21.05.2024 11:00 - 12:00
Tourism Service Management in Tourism 4 33 1-58 22.05.2024 11:00 - 12:00
Tourism Marketing 2 30 1-301 10.06.2024 10:00 - 12:00
Tourism Marketing 2 32 1-301 10.06.2024 12:00 - 14:00
Tourism Marketing 2 33 1-301 10.06.2024 10:00 - 12:00
Tourism Restaurant Management 3 43 тест център онлайн 11.06.2024 16:00 - 18:00
Tourism Restaurant Management 3 30 1-58 13.06.2024 13:00 - 14:00
Tourism Restaurant Management 3 31 1-58 13.06.2024 14:00 - 15:00
Tourism Restaurant Management 3 32 1-58 13.06.2024 15:00 - 16:00
International Economic Relations Marketing 2 28 1-301 14.06.2024 10:00 - 12:00
International Economic Relations Marketing 2 29 1-301 14.06.2024 10:00 - 12:00
Tourism Marketing 2 31 1-301 14.06.2024 08:00 - 10:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 11:00 - 12:00 1-55
27.06.2024 12:00 - 14:00 тест център онлайн
28.06.2024 11:00 - 12:00 1-55
28.06.2024 12:00 - 14:00 тест център онлайн
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2024
Tourism Opportunities and Models for Development in Bulgaria, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2024, 111-124., ISBN(печатно) (10): 1-0364-0008-5, ISBN(онлайн) (13): 978-10364-0008-8 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists - Varna, Economic Sciences Section, 12, 2023, 1, 31-40., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 157-166., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Научни трудове, Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 64, 2022, 2, 50-59., ISSN(онлайн) 1312-6318 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.005 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 3-12. / Линк
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г., Бургас : Флат, 2021, 33-40., ISSN(онлайн) 2738-893X / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2020, 42-49., ISBN(печатно) 978-619-7125-74-0
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - Beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 126-136., ISBN(печатно) 978-619-232-297-7
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика , 2020, 473-479., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / DOI 10.36997/TC2020.473
Overview of all publications