University of Economics – Varna

Prof. Stoyan Marinov PhD

Prof. Stoyan Marinov PhD

Prof. Stoyan Marinov PhD

233

0882165162

0886437750

s.marinov@ue-varna.bg

CV

При въвеждане на неприсъствено дистанционно обучение на датите в часовете за консултации, прием и неположени изпити ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес:
https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Office hours

Tuesday, Office 233: 13:00-15:00

Office hours for students

Thursday, Office 233: 13:00-15:00

Pending exam dates

15 Mar 2022, Office кабинет 233: 13:00-15:00

07 Apr 2022, Office кабинет 233: 13:00-15:00

Type Year Publication
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 21-45., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 46-63., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2022
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2022, 1, April, 1-8., ISSN(онлайн) 2367–738
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29 - 30 октомври 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 23-28., ISSN(онлайн) 2738-893X
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 63-71., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3
Монография 2021
Бургас : ФЛАТ, 2021, 172., ISBN(печатно) 978-619-7125-82-51
Доклад 2021
Рестарт на туризма - нова надежда : XIV Черноморски туристически форум, Варна, 23 - 24 април 2021, Варна : ФИЛ, 2021, 7-15., ISBN(печатно) 978-954-9741-45-21
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Overview of all publications