University of Economics – Varna

Prof. Svetla Rakadzhiyska PhD

Prof. Svetla Rakadzhiyska PhD

Prof. Svetla Rakadzhiyska PhD

106

svetlar@ue-varna.bg

Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Tourist Business Monitoring of the International Tourist Business 5 8 1-323 20.05.2023 09:00 - 11:00
International Tourist Business- ESM Monitoring of the International Tourist Business 5 9 1-323 20.05.2023 09:00 - 11:00
International Tourist Business Monitoring of the International Tourist Business 5 20 1-323 20.05.2023 09:00 - 11:00
International Tourist Business- ESM Monitoring of the International Tourist Business 5 21 1-323 20.05.2023 09:00 - 11:00
International Tourist Business-OSOA Monitoring of the International Tourist Business 6 46 1-323 20.05.2023 09:00 - 11:00
International Tourist Business-SPF Monitoring of the International Tourist Business 6 47 1-323 20.05.2023 09:00 - 11:00
International Tourist Business-OSOA Monitoring of the International Tourist Business 6 53 1-323 20.05.2023 09:00 - 11:00
International Tourist Business-SPF Monitoring of the International Tourist Business 6 54 1-323 20.05.2023 09:00 - 11:00
Type Year Publication
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Статия 2018
Съвременната наука, бизнесът и образованието: XIV международна научна конференция, Добрич: Издателство на ВУМ, 11, 2018, 1, 168 - 183.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 423 с.
Други 2017
София : Министерство на туризма, 2017, 118. / Линк
Доклад 2015
// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 64 - 72.
Доклад 2015
. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 156 с.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 330 - 335.
Доклад 2015
// Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 16 - 23.
Доклад 2014
// Инфраструктура и комуникации : Науч. сп. на фак. "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. IV, 2014, № 9. Тенденции в развитието на глобалния туризъм, с. 36 - 41 ; 42 - 47.
Монография 2013
- Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 748 с.
Overview of all publications