University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov PhD

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov PhD

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov PhD

317а / онлайн през Google meet

michal.stojanov@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=ddUmkqEAAAAJ

CV

Онлайн консултации за редовни, задочни и дистанционни студенти през Google meet, съгласно обявения график на: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Office hours for students

Monday, Office 317а / Онлайн на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn (при неприсъствено обучение): 11:30-13:30

Subject Year and Programme
Quantitative Methods in Commerce Year 3, ИК.И Т. (Distance learning)
Planning and Analysis of Commercial Activity Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Planning and Analysis of Commercial Activity Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
International Trade Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
International Trade Year 5, ГТБ (Part-time)
Introduction to Trade Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Introduction to Trade Year 2, СО (Distance learning)
Introduction to Trade Year 2, НИИ (Distance learning)
Introduction to Trade Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Introduction to Trade Year 2, ИБП (Distance learning)
Introduction to Trade Year 2, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Omnichannel Commerce Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Omnichannel Commerce Year 5, ГТБ (Part-time)
Home End Room L/S Course Week Group
2022-02-01 (Tuesday)
13:30 15:00 Е-Н103 Lecture Introduction to Trade 45, 46, 47, 48, 49, 50
2022-02-02 (Wednesday)
09:15 11:00 Е-303 Lecture Introduction to Trade 45, 46, 47, 48, 49, 50
2022-02-05 (Saturday)
09:15 11:00 Е-Н101 Lecture Introduction to Trade 45, 46, 47, 48, 49, 50
2022-02-08 (Tuesday)
10:15 13:00 Е-Н102 Lecture Quantitative Methods in Commerce 53
2022-02-09 (Wednesday)
13:30 15:00 Е–Н209 Lecture Quantitative Methods in Commerce 53
15:15 17:00 Е–Н209 Seminar Quantitative Methods in Commerce 53
2022-02-11 (Friday)
09:15 11:00 Е-Н102 Lecture Quantitative Methods in Commerce 53
2022-02-12 (Saturday)
13:30 15:00 Е–Н209 Lecture Quantitative Methods in Commerce 53
15:15 17:00 Е-Н103 Seminar Quantitative Methods in Commerce 53
2022-02-13 (Sunday)
11:15 13:00 Е-Н102 Seminar Quantitative Methods in Commerce 53
2022-02-03 (Thursday)
15:00 17:46 Е-117 Lecture Planning and Analysis of Commercial Activity 19
2022-02-04 (Friday)
15:00 17:46 Е-319 Lecture Planning and Analysis of Commercial Activity 19
2022-02-06 (Sunday)
12:00 14:46 Е-221 Lecture Planning and Analysis of Commercial Activity 19
2022-02-07 (Monday)
09:38 11:46 Е-221 Lecture Planning and Analysis of Commercial Activity 19
2022-02-08 (Tuesday)
15:00 17:08 H-208 Seminar Planning and Analysis of Commercial Activity 19
2022-02-10 (Thursday)
15:00 17:46 H-208 Seminar Planning and Analysis of Commercial Activity 19
2022-02-11 (Friday)
15:00 17:46 H-208 Seminar Planning and Analysis of Commercial Activity 19
2022-02-13 (Sunday)
15:00 17:46 312 Seminar Planning and Analysis of Commercial Activity 19
Type Year Publication
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 87-92.
Статия 2021
Izvestya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2, 2021, 65, 161-175.
Доклад 2021
Quality and Control of Goods in Conditions of COVID Pandemic : Conference Proceedings from an International Scientific and Practical Conference. [Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция], Varna : Science and Economics Publ. House, 2021, 137-143.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17).
Статия 2021
Dialogue : E-Journal of Tsenov Academy, Svishtov : Tsenov Academy of Economics, 2021, 1, 36 - 49.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов“, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 220-228.
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 19, 2021, Suppl. 1, 231-237.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 216 - 223.
Студия 2020
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2020, 2, 151 - 162.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Overview of all publications