University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Milcho Bliznakov PhD

Chief Assist. Prof. Milcho Bliznakov PhD

Chief Assist. Prof. Milcho Bliznakov PhD

1-527

mbliznakov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/xri-iiws-wtt

CV

Office hours

Monday, Office 1-527: 16:00-18:00

Thursday, Office 1-527: 16:00-18:00

Pending exam dates

17 Oct 2022, Office 1-527: 16:00-17:00

17 Nov 2022, Office 1-527: 16:00-17:00

Subject Year and Programme
Industrial Economics Year 2, ИБП (Full-time)
Industrial Economics Year 2, ИБП (Distance learning)
Investment Management Year 4, ИБП (Full-time)
Investment Management Year 4, ИБП (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
07:30 10:00 H-206 Lecture Investment Management 18
10:15 13:00 H-101 Lecture Industrial Economics 14
Wednesday
09:15 11:00 H-101 Seminar Industrial Economics 14
2023-02-06 (Monday)
12:15 15:00 Е-6 Lecture Investment Management 55
2023-02-07 (Tuesday)
11:15 13:00 Е-12 Lecture Industrial Economics 42
2023-02-08 (Wednesday)
09:15 12:00 Е-16 Lecture Investment Management 55
15:15 17:00 Е-6 Lecture Industrial Economics 42
17:15 19:00 Е-5 Seminar Industrial Economics 42
2023-02-09 (Thursday)
11:15 13:00 Е-7 Lecture Industrial Economics 42
2023-02-10 (Friday)
10:15 13:00 Е-13 Lecture Industrial Economics 42
2023-02-14 (Tuesday)
13:30 15:00 Е-18 Seminar Industrial Economics 42
2023-02-15 (Wednesday)
09:15 11:00 Е-14 Seminar Industrial Economics 42
Type Year Publication
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 107-112., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 236 с., ISBN(печатно) 978-954-21-1080-4
Монография 2020
Варна : Ико-консулт, 2020, 207 с. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации).
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 164 - 170.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 174 - 181.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 155 - 160.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 125 - 132.
Студия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 3, с. 7 - 46. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/Volume2/Issue3/spisanie-br3-2016-pp.7-46.pdf
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 2016, 4.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013.
Overview of all publications