University of Economics – Varna

Yuliyana Todorova

 Yuliyana Todorova

Yuliyana Todorova

meet.google.com/bpf-vyxp-tfq

0882164745

ju19de65@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office meet.google.com/bpf-vyxp-tfq: 13:00-15:00

Thursday, Office meet.google.com/bpf-vyxp-tfq: 15:00-17:00

Pending exam dates

11 Nov 2021, Office meet.google.com/bpf-vyxp-tfq: 15:00-17:00

16 Dec 2021, Office meet.google.com/bpf-vyxp-tfq: 15:00-17:00

Subject Year and Programme
English Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
English Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
English Year 1, НИИ (Full-time)
English Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
English Year 1, АБ (Full-time)
English Year 1, ССиЗ (Full-time)
English Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Specialized Foreign Language - English Year 3, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 434 Seminar English 22, 24
15:15 17:00 H-102 Seminar English 22, 23, 24
17:15 19:00 310 Seminar English 5, 6
Tuesday
08:15 10:00 2-129 Seminar Specialized Foreign Language - English 37
Wednesday
15:15 17:00 434 Seminar Specialized Foreign Language - English 37
17:15 19:00 511 Seminar English 33
Thursday
13:30 15:00 H-101 Seminar English 4, 5
17:15 19:00 447 Seminar English 2
Friday
08:15 10:00 H-101 Seminar English 1
Type Year Publication
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 111 - 118.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Варна : Съюз на учените - Варна, 8 , 2019, 3, 111 - 118.
Други 2018
LiterNet : Електронно списание, СоФия : Електронно изд. LiterNet [liternet.bg], 2018, 8 (225) - 9 (226) , [8 Web] с. https://liternet.bg/publish32/blair-bourassa/rodinata-mi.htm.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените-Варна, 7, 2018, 3, 300 - 305.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 300 - 305.
Статия 2016
Проблемы языка, перевода и литературы: Сборник научных трудов. Серия «Язык. Культура. Коммуникация». Выпуск 19. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2016, 19 , 354.
Доклад 2013
// 50 години - врата към образованието и прозорец към света : Юбил. науч. конф. по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обуюение - ИЧС, 14 - 15 юни 2013 г. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013, с. 415 - 419.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2010
Международна научна конференция Световната криза и икономическото развитие, Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2010.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Overview of all publications