University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Velina Yordanova PhD

Chief Assist. Prof. Velina Yordanova PhD

Chief Assist. Prof. Velina Yordanova PhD

420

+359882164565

v.yordanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 420: 08:15-10:15

Thursday, Office 420: 08:15-10:15

Subject Year and Programme
Applied Mathematics Year 1, АБ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, НИИ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ПИМ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ДТБ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ДМПР (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СФ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 222 Seminar Applied Mathematics 6
15:15 18:00 304 Seminar Applied Mathematics 10
Tuesday
10:15 13:00 H-208 Seminar Applied Mathematics 4
13:30 16:00 221 Seminar Applied Mathematics 11
Wednesday
10:15 13:00 302 Seminar Applied Mathematics 20
13:30 16:00 222 Seminar Applied Mathematics 7
Thursday
10:15 13:00 221 Seminar Applied Mathematics 21
13:30 16:00 523 Seminar Applied Mathematics 8
Friday
10:15 13:00 310 Seminar Applied Mathematics 12
13:30 16:00 310 Seminar Applied Mathematics 9
Type Year Publication
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 114-117., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед, 30, 2022, 3, 74-78., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 58-65., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2022, 152-156., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 213-227.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 135-140., ISSN(онлайн) 2683-02801
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 179 - 186.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 82 - 87.
Overview of all publications