University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov PhD

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov PhD

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov PhD

420

0882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 420: 14:15-16:15

Thursday, Office 420: 13:00-15:00

Pending exam dates

18 Mar 2021, Office 420/e-learn: 13:00-

15 Apr 2021, Office 420/e-learn: 13:00-

Subject Year and Programme
Database Fundamentals Year 3, БИС (Full-time)
Risk Management Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Quantitative Methods in Management Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МБрМ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МТБ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, СК-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, СПНС-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, КЕС-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, ИМБ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МЧР-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, УПМ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, РМК-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, СК-СПН (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МТБ-СПН (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
16:15 19:00 128 Lecture Risk Management 24, 25, 26
Tuesday
10:15 13:00 2-129 Seminar Risk Management 24
13:30 16:00 2-129 Seminar Risk Management 25, 26
Wednesday
09:15 11:00 2-314 Seminar Quantitative Methods in Management 33
11:15 13:00 2-310 Seminar Quantitative Methods in Management 32
Thursday
08:15 11:00 50 Seminar Database Fundamentals 26
11:15 13:00 438 Seminar Quantitative Methods 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54
Friday
09:15 11:00 2-219 Seminar Quantitative Methods in Management 34
11:15 13:00 2-131 Lecture Quantitative Methods in Management 32, 33, 34
Type Year Publication
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 590 - 598.
Учебно помагало 2018
София : МБС Европейско кенгуру, https://drive.google.com/file/d/1F7hMghr7Oh9_Vw1ngXPg9IGUyodacsq3/view?usp=sharing , 2018, 127 с. - (Сер. Математическа библ. Сдружение Европейско кенгуру).
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 6, 616 - 625.
Статия 2017
Математика и информатика , София: НИОН "Аз-буки", 60, 2017, 4, 363 - 369.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 316 - 321.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 342 - 349.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 367 - 375.
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 5, с. 474 – 480.
Монография 2016
Варна: Унив. изд. ВСУ "Черноризец Храбър", 2016.
Overview of all publications