University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov, PhD

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov, PhD

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov, PhD

420

+359882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 420: 14:00-15:00

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/iyr-cxjr-juw, 12:00-13:00

Pending exam dates

25 Oct 2023, Office 420: 13:00-

22 Nov 2023, Office 420: 13:00-

Subject Year and Programme
Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management Year 5, МЧР (Full-time)
Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СА (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ПА (Full-time)
Linear Algebra and Analytic Geometry Year 1, ИКН (Full-time)
Linear Algebra and Analytic Geometry Year 1, МУТ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 303 Seminar Linear Algebra and Analytic Geometry 37
13:30 15:00 303 Seminar Linear Algebra and Analytic Geometry 34
Tuesday
11:15 13:00 232 Seminar Linear Algebra and Analytic Geometry 35
15:15 18:00 304 Seminar Applied Mathematics 3, 39
Wednesday
07:30 10:00 312 Seminar Applied Mathematics 1
10:15 13:00 323 Lecture Linear Algebra and Analytic Geometry 34, 35, 36, 37
Thursday
11:15 13:00 312 Seminar Linear Algebra and Analytic Geometry 36
13:30 16:00 127Г Seminar Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management 5, 6, 39
Friday
08:15 11:00 223 Seminar Applied Mathematics 2
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Mobile and web technologies Linear Algebra and Analytic Geometry 1 37 1-128 09.01.2024 09:00 - 11:00
Informatics and Computer Sciences Linear Algebra and Analytic Geometry 1 34 1-128 10.01.2024 10:00 - 12:00
Informatics and Computer Sciences Linear Algebra and Analytic Geometry 1 35 1-128 15.01.2024 10:00 - 12:00
Informatics and Computer Sciences Linear Algebra and Analytic Geometry 1 36 1-128 16.01.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 74-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 120. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-2-4
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 72. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-3-1
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 128. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-4-8
Статия 2022
Математика плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 66-79., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед ; Асоциацията за развитие на образованието, 30, 2022, 4, 78-85., ISSN(печатно) 0861-8321 , ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 40-47., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 46-54., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Overview of all publications