University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov PhD

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov PhD

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov PhD

420

+359882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 420: 11:00-13:00

Thursday, Office 420: 13:00-15:00

Pending exam dates

27 Oct 2022, Office 420: 13:00-

24 Nov 2022, Office 420: 13:00-

Subject Year and Programme
Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management Year 5, МЧР (Full-time)
Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СА (Full-time)
Linear Algebra and Analytic Geometry Year 1, ИКН (Full-time)
Linear Algebra and Analytic Geometry Year 1, МУТ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 H-104 Seminar Applied Mathematics 3
Tuesday
09:15 11:00 232 Seminar Linear Algebra and Analytic Geometry 37
11:15 13:00 304 Seminar Linear Algebra and Analytic Geometry 34
13:30 16:00 232 Seminar Applied Mathematics 2
Wednesday
08:15 11:00 H-104 Seminar Applied Mathematics 1
13:30 15:00 127В Seminar Linear Algebra and Analytic Geometry 35
16:15 19:00 511 Seminar Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management 5, 6, 45
Thursday
11:15 13:00 523 Seminar Linear Algebra and Analytic Geometry 36
Friday
13:30 16:00 323 Lecture Linear Algebra and Analytic Geometry 34, 35, 36, 37
Type Year Publication
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 46-54., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 40-47., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 120. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-2-4
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 72. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-3-1
Статия 2022
Математика плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 66-79., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 128. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-4-8
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 215-221.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Статия 2021
Математика плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 29, 2021, 4, 83-95.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Overview of all publications