University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Radan Miryanov PhD

Assoc. Prof. Radan Miryanov PhD

Assoc. Prof. Radan Miryanov PhD

201

+359 898 773 814

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Зам.-ректор по интернационализация

Office hours

Monday, Office 201: 11:00-13:00

Office hours for students

Thursday, Office 201: 11:00-13:00

Pending exam dates

28 Oct 2022, Office 223: 09:00-11:00

29 Nov 2022, Office 301: 16:00-18:00

Subject Year and Programme
Interactive Marketing Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Research Methods for Business Year 4, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Principles of Digital Media and PR Year 3, ДМПР (Full-time)
Marketing Analyses in Digital Media and PR Year 4, ДМПР (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СА (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, НИИ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ПИМ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ИБП (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СМД (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 310 Lecture Research Methods for Business 31, 32
Tuesday
08:15 11:00 221 Seminar Applied Mathematics 14
11:15 13:00 127Г Lecture Interactive Marketing 13, 14, 15
13:30 16:00 306 Seminar Applied Mathematics 33
16:15 18:00 301 Lecture Applied Mathematics 25, 26
Wednesday
10:15 13:00 447 Seminar Applied Mathematics 16
13:30 16:00 302 Seminar Applied Mathematics 26
16:15 18:00 310 Lecture Principles of Digital Media and PR 10, 11
Thursday
08:15 11:00 433 Lecture Marketing Analyses in Digital Media and PR 11, 12
Friday
08:15 11:00 223 Seminar Applied Mathematics 25
11:15 13:00 316 Lecture Applied Mathematics 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
Type Year Publication
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед, 30, 2022, 3, 74-78., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 29-34., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г. , Варна : Наука и икономика , 2021, 341-349., ISSN(печатно) 2603-5073
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Монография 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 71 - 77.
Overview of all publications