University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Radan Miryanov PhD

Assoc. Prof. Radan Miryanov PhD

Assoc. Prof. Radan Miryanov PhD

201

+359 898 773 814

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Зам.-ректор по интернационализация

Office hours

Tuesday, Office 201 // https://meet.google.com/moh-fjei-ugt: 09:00-11:00

Office hours for students

Wednesday, Office 201 // https://meet.google.com/ybv-nszd-eah: 09:00-11:00

Pending exam dates

31 Mar 2022, Office [е-learn]: 10:00-12:00

27 Apr 2022, Office [223]: 14:00-16:00

Type Year Publication
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 29-34., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г. , Варна : Наука и икономика , 2021, 341-349., ISSN(печатно) 2603-5073
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Монография 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Статия 2019
Mathematics and Informatics, Sofia: Az-buki, https://drive.google.com/file/d/1G2SE8DRrtUIQ_OIE_SNqrwBvwSsvJA2V/view?usp=sharing , 62, 2019, 3, 284 - 289.
Overview of all publications