University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Tanka Milkova PhD

Assoc. Prof. Tanka Milkova PhD

Assoc. Prof. Tanka Milkova PhD

234

0882164637

tankamilkova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, 11:00-13:00

Office hours for students

Tuesday, 13:30-15:30

Pending exam dates

16 Mar 2021, Office https://meet.google.com/nxj-ckyz-zqu: 13:30-

13 Apr 2021, Office https://meet.google.com/nxj-ckyz-zqu: 13:30-

Subject Year and Programme
Quantitative Methods in Logistics Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МТБ-СПН (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МТБ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, УПМ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, СК-СПН (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, СК-ДНДО (Part-time)
Quantitative Methods Year 5, ИМБ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, КЕС-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МЧР-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МТБ-СПН (Part-time)
Quantitative Methods Year 5, МТБ-ДНДО (Part-time)
Quantitative Methods Year 5, СПНС-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, СК-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, СК-СПН (Part-time)
Quantitative Methods Year 5, РМК-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МБрМ-ДНДО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
10:15 13:00 2-225 Lecture Quantitative Methods in Logistics 17
Wednesday
09:15 11:00 223 Lecture Quantitative Methods 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54
13:30 15:00 437 Seminar Quantitative Methods in Logistics 17
Type Year Publication
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Доклад 2020
Синергетика и рефлексия в обучението по математика, Пловдив : ПУ П. Хилендарски, 2020, с. 129 - 134.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 40 - 46.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, pp.129 - 136.
Статия 2020
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 28, 2020, 4, 58 - 70.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : IV национална конференция, 12. 04. - 14. 04. 2019 г., В. Търново, София : Алианс Принт, 2020, 193 - 201.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, с. 253 - 261.
Overview of all publications