University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Tanka Milkova PhD

Assoc. Prof. Tanka Milkova PhD

Assoc. Prof. Tanka Milkova PhD

229-б

tankamilkova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, Office 229-б: 08:00-10:00

Office hours for students

Monday, Office 420: 10:00-11:00

Friday, Office meet.google.com/njg-yrux-ijy: 10:00-11:00

Pending exam dates

25 Oct 2023, Office 420: 13:00-

29 Nov 2023, Office 420: 13:00-

Subject Year and Programme
Applied Mathematics Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СА (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, АБ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, НИИ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ПИМ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ДТБ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ДМПР (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СМД (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ИБП (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СО (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СФ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ССиЗ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МИО (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ПА (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СО (Distance learning)
Applied Mathematics Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning)
Applied Mathematics Year 1, ИК.И Т. (Distance learning)
Applied Mathematics Year 1, НИИ (Distance learning)
Applied Mathematics Year 1, ИБП (Distance learning)
Applied Mathematics Year 1, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 323 Lecture Applied Mathematics 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 39
15:15 18:00 221 Seminar Applied Mathematics 26
Tuesday
08:15 11:00 221 Seminar Applied Mathematics 32
13:30 15:00 122 Lecture Applied Mathematics 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
15:15 18:00 H-104 Seminar Applied Mathematics 27
Wednesday
10:15 13:00 312 Seminar Applied Mathematics 33
13:30 15:00 310 Lecture Applied Mathematics 26, 27
Thursday
08:15 10:00 128 Lecture Applied Mathematics 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33
10:15 13:00 H-101 Seminar Applied Mathematics 14
Friday
11:15 13:00 323 Lecture Applied Mathematics 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
13:30 16:00 312 Seminar Applied Mathematics 15
2023-09-19 (Tuesday)
11:15 13:00 Е-1 Lecture Applied Mathematics 41, 42, 43, 44, 45, 46
2023-09-25 (Monday)
13:30 15:00 Е-1 Lecture Applied Mathematics 41, 42, 43, 44, 45, 46
2023-09-26 (Tuesday)
11:15 13:00 Е-1 Lecture Applied Mathematics 41, 42, 43, 44, 45, 46
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 188 с. - (Сер. Монографична библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 84)., ISBN(печатно) 978-954-21-1141-2
Студия 2023
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 7, 2023, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics7030045 / Линк
Статия 2023
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 1, 94-103., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Студия 2022
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 6, 2022, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics6030054 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Кръгла маса по повод 15 год. от създаването на спец. "Логистика" в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и иикономика, 2022, 130-137.
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 43-48., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 155-169. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 376-392., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 120. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-2-4
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 167-174., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Overview of all publications