University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Tanka Milkova, PhD

Assoc. Prof. Tanka Milkova, PhD

Assoc. Prof. Tanka Milkova, PhD

229-б

tankamilkova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, Office 229-б: 10:00-12:00

Office hours for students

Thursday, Office 420: 10:00-11:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: meet.google.com/njg-yrux-ijy, 07:30-08:30

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 319: 13:30-14:30

29 May 2024, Office 319: 13:30-14:30

Quantitative Methods in Logistics
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Logistics Quantitative Methods in Logistics 3 15 1-50 05.06.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2024
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 32, 2024, 1, 80-87., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Монография 2023
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2023, 103. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-5-5
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 145-152., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1
Монография 2023
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2023, 122. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-6-2
Студия 2023
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 7, 2023, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-62902 / DOI 10.3390/logistics7030045 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2023
Математика Плюс, София: Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 31, 2023, 4, 65-71., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2023
Математика Плюс, София : Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 3, 67-75., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2023
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 1, 94-103., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 188 с. - (Сер. Монографична библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 84)., ISBN(печатно) 978-954-21-1141-2
Доклад 2023
Постсоветское пространство - территория инноваций : Сборник [докладов] 7-ой международной научно-практической конференции, Москва : Московский региональный социально-экономический институт, 2023, 223-232., ISBN(печатно) 978-5-91422-091-1
Overview of all publications