University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova, PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova, PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova, PhD

431

vstoyanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 431: 15:30-16:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/vbi-bzam-eoj, 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Planning and Forecasting Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, СА (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, НИИ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ПИМ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ДТБ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ДМПР (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, СМД (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, МИО (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ДМПР (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, СО (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 H-102 Seminar Planning and Forecasting 8, 28, 29, 33
17:15 19:00 312 Seminar Planning and Forecasting 9, 10, 13, 15
Tuesday
13:30 15:00 447 Seminar Introduction to Statistics 19
Wednesday
11:15 13:00 303 Seminar Introduction to Statistics 15
13:30 15:00 H-101 Seminar Introduction to Statistics 11
15:15 17:00 H-101 Seminar Planning and Forecasting 5, 6, 16, 17
Thursday
09:15 11:00 H-102 Seminar Planning and Forecasting 1, 2, 3, 7
Friday
08:15 10:00 302 Seminar Introduction to Statistics 10
11:15 13:00 303 Seminar Introduction to Statistics 24
13:30 15:00 305 Seminar Introduction to Statistics 9
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Auditing-OSOA Quantitative Methods 5 47 Н-202 20.06.2024 13:00 - 15:00
Construction Entrepreneurship and Real Property - OSOA Quantitative Methods 5 48 Н-202 20.06.2024 13:00 - 15:00
Project Management Quantitative Methods 5 49 Н-202 20.06.2024 13:00 - 15:00
International Tourist Business-OSOA Quantitative Methods 5 50 Н-202 20.06.2024 13:00 - 15:00
International Tourist Business-SPF Quantitative Methods 5 51 Н-202 20.06.2024 13:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 239., ISBN(печатно) 978-954-21-1146-7 / Линк
Студия 2023
Статистика, София : НСИ, 2023, 1, 58-76., ISSN(онлайн) 2367-5489 / Линк
Студия 2023
Статистика, София: НСИ, 2023, 1, 58-78., ISSN(печатно) , ISSN(онлайн) 2367-5497 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 151-158., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.151 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 118-122., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11 , 2022, 2, 90-96., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Индустриални отношения и обществено развитие : Електронно научно списание, София : Синдикат Висше образование - КТ Подкрепа , 2021, 3, 50-65., ISSN(онлайн) 2683-0167 / Линк
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–8575 / DOI 10.53656/str2021-5-5-stat / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-6-1-kri / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 449 - 459.
Overview of all publications