University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova PhD

431

vstoyanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 431: 09:00-11:00

Friday, Office 431: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
Planning and Forecasting Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, СФ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, СМД (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ДМПР (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, З.И ОС. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ПИМ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, НИИ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, МИО (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ИБП (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, СА (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, СО (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ПА (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, БИС (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ПА (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, З.И ОС. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ПИМ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, НИИ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 53 Seminar Introduction to Statistics 30
13:30 15:00 51 Seminar Introduction to Statistics 13
Tuesday
08:15 10:00 2-132 Seminar Introduction to Statistics 3
10:15 12:00 2-132 Seminar Introduction to Statistics 9
Wednesday
13:30 15:00 H-206 Seminar Introduction to Statistics 4
15:15 17:00 232 Seminar Planning and Forecasting 3, 4, 8, 35, 36, 37, 38, 39, 40
17:15 19:00 304 Seminar Planning and Forecasting 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thursday
13:30 15:00 51 Seminar Introduction to Statistics 15
15:15 17:00 511 Seminar Planning and Forecasting 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
17:15 19:00 51 Seminar Introduction to Statistics 14
Friday
08:15 10:00 304 Seminar Introduction to Statistics 2
14:15 16:00 305 Seminar Introduction to Statistics 8
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 449 - 459.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 223 - 228.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 265 - 272.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 350 - 361.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2014
Кръгла маса с международно участие "Магистърското обучение- проблеми и визия за бъдещето", Варна: Гея принт, 2014, 129-135.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 189 - 192.
Доклад 2012
Международна научна конференция "Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката", Варна: Наука и икономика, 2012, 393-399.
Учебник 2012
- Варна : СТЕНО, 2012. - 320 с.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Overview of all publications