University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova PhD

431

vstoyanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 431: 15:15-17:15

Thursday, Office 431: 09:00-11:00

Subject Year and Programme
Introduction to Statistics Year 2, СА (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, НИИ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ПИМ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, МИО (Full-time)
Business Statistics Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Statistics for Data Science Year 2, DS (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 302 Seminar Introduction to Statistics 3
15:15 17:00 H-104 Seminar Introduction to Statistics 7
Tuesday
13:30 15:00 53 Seminar Statistics for Data Science 44
Wednesday
11:15 13:00 303 Seminar Introduction to Statistics 29
13:30 15:00 303 Seminar Introduction to Statistics 5
15:15 17:00 523 Seminar Introduction to Statistics 6
Thursday
11:15 13:00 H-202 Seminar Business Statistics 6
Friday
09:15 11:00 H-202 Lecture Statistics for Data Science 44
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 118-122., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11 , 2022, 2, 90-96., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–8575 / DOI 10.53656/str2021-5-5-stat / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-6-1-kri / Web of Science
Статия 2021
Индустриални отношения и обществено развитие : Електронно научно списание, София : Синдикат Висше образование - КТ Подкрепа , 2021, 3, 50-65., ISSN(онлайн) 2683-0167 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 449 - 459.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 223 - 228.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 265 - 272.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 350 - 361.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Overview of all publications