University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Slaveya Zhelyazkova PhD

Chief Assist. Prof. Slaveya Zhelyazkova PhD

Chief Assist. Prof. Slaveya Zhelyazkova PhD

432

sjeliazkova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 432: 15:30-17:30

Thursday, Office 432: 16:30-18:30

Subject Year and Programme
Informatics Year 1, АБ (Full-time)
Informatics Year 1, ДМПР (Full-time)
Informatics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Informatics Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Informatics Year 1, ИБП (Full-time)
Informatics Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, СА (Full-time)
Financial Econometrics Year 4, ФИНАНСИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 50 Seminar Informatics 15
11:15 13:00 H-205 Seminar Introduction to Statistics 2
13:30 15:00 H-205 Seminar Introduction to Statistics 3
Wednesday
09:15 11:00 50 Seminar Informatics 4
11:15 13:00 51 Seminar Informatics 11
13:30 15:00 H-214 Seminar Informatics 14
Thursday
11:15 13:00 H-203 Seminar Introduction to Statistics 1
13:30 16:00 H-202 Seminar Financial Econometrics 29
Friday
09:15 11:00 H-214 Seminar Informatics 9
11:15 13:00 H-214 Seminar Informatics 13
13:30 15:00 H-214 Seminar Informatics 12
Type Year Publication
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 142 - 153.
Доклад 2017
Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения: Научно-практическа конференция, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2017, 354 - 361.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 557-561.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените, 2017, 2, 174 - 186.
Доклад 2016
2nd International Conference “Innovation Challenges of the Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism”, Batumi, 2016, 175-185.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2015
// Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на междунар. год. на статистиката, 3 окт. 2013. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015, с. 163 - 171.
Статия 2013
Socio-economic Research Bulletin : Coll. of Sci. Works, Odessa National Econ. Univ., 50, 2013, 3, 44-48.
Доклад 2013
Сборник доклади от научна конференция “Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии” , София: УНСС, 2013, 172-182.
Overview of all publications