University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Milena Tsvetkovska, PhD

Chief Assist. Prof. Milena Tsvetkovska, PhD

Chief Assist. Prof. Milena Tsvetkovska, PhD

509

tsvetkovska@ue-varna.bg

https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 509: 13:00-14:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg&pli=1, 13:00-14:00

Pending exam dates

23 Oct 2023, Office 509: 13:30-14:30

20 Nov 2023, Office 509: 13:30-14:30

Subject Year and Programme
Tourism Industry Law Year 3, МХР (Full-time)
Tourism Industry Law Year 3, МТСВ (Full-time)
Commercial Law Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Commercial Law Year 2, СА (Full-time)
Commercial Law Year 2, АБ (Full-time)
Commercial Law Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Commercial Law Year 2, ДТБ (Full-time)
Commercial Law Year 2, СМД (Full-time)
Commercial Law Year 2, СФ (Full-time)
Commercial Law Year 2, МИО (Full-time)
Commercial Law Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Law of Estate Year 3, СА (Full-time)
Law of Estate * Year 4, НИИ (Full-time)
Business Law * Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
14:30 17:15 3-204 Lecture Tourism Industry Law 311, 312, 314, 321
Thursday
11:30 14:15 3-202 Seminar Tourism Industry Law 1 311, 312, 314, 321
Monday
09:15 11:00 302 Seminar Commercial Law 1, 2, 3, 5, 16
11:15 13:00 302 Seminar Commercial Law 4, 8, 28, 29, 30, 31, 33
Wednesday
08:15 10:00 306 Seminar Commercial Law 20, 21
15:15 18:00 2-130 Lecture Law of Estate 3
Thursday
08:15 10:00 H-209 Seminar Law of Estate 3
Type Year Publication
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 192-200., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.18 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022г., Варна: Наука и икономика, 2023, 201-209., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.19
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и иикономика, 2022, 173 - 185., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.173
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 184-192., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 153-162., ISBN(печатно) 2603-5073
Статия 2019
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 2, 141 - 154.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 279 - 289.
Overview of all publications