University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Galina Yolova-Paskaleva PhD

Assoc. Prof. Galina Yolova-Paskaleva PhD
Office hours

Thursday, Office 104: 13:30-15:30

Office hours for students

Tuesday, Office 104 : 13:30-15:30

Pending exam dates

07 Nov 2023, Office тестов център зала 56: 10:00-11:00

05 Dec 2023, Office тестов център зала 56: 10:00-11:00

Subject Year and Programme
Labour and Insurance Law Year 3, СО (Full-time)
Labour and Insurance Law Year 3, СФ (Full-time)
Labour and Insurance Law Year 3, СО (Distance learning)
Labour and Insurance Law Year 4, СА (Full-time)
Civil Law and Proceedings Year 3, СА (Full-time)
Family Law and Inheritance Law Year 4, СА (Full-time)
Criminal Law and Proceedings Year 3, СА (Full-time)
Specialized Seminar Year 4, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-127 Lecture Civil Law and Proceedings 3
13:30 15:00 2-127 Lecture Criminal Law and Proceedings 3
Tuesday
11:15 13:00 H-206 Lecture Family Law and Inheritance Law 4
Wednesday
13:30 16:00 H-209 Lecture Labour and Insurance Law 4
Thursday
09:15 11:00 H-206 Lecture Specialized Seminar 1 4
11:15 13:00 220 Lecture Labour and Insurance Law 18, 19, 20, 21
2023-09-19 (Tuesday)
09:15 11:00 Е-3 Lecture Labour and Insurance Law 38
2023-09-21 (Thursday)
16:15 18:00 Е-7 Lecture Labour and Insurance Law 38
2023-09-26 (Tuesday)
15:15 17:00 Е-2-1 Lecture Labour and Insurance Law 38
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Judicial Administration Specialized Seminar 4 4 1-221 23.05.2023 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 76., ISBN(печатно) 978-954-9741-55-1 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2023, 131-139., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.12 / Линк
Доклад 2022
New Trends and Best Practices in Socioeconomic Research : V International Science Conference SER 2022, September 12 th-14 th, 2022, Igalo (Herceg Novi), Montenegro, Podgorica, Montenegro : Economic Laboratory for Transition Research, 2022, 47-48., ISBN(онлайн) 978-9940-673-18-5 / Линк
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 20-32., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI https://doi.org/10.36997/MDPS2022.2 / Линк
Статия 2022
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 4, 2022, 1, 120-133.., ISSN(онлайн) 2682-972X / DOI 10.37708/el.swu.v4i1.9
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 6-13., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 72-78. ., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI https://doi.org/10.36997/ESDI2021.72
Overview of all publications