University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Vladimir Zhechev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Zhechev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Zhechev PhD

314В

vladimir.zhechev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 314B / online: 08:15-10:15

Office hours for students

Thursday, Office 314В / online: 08:15-10:15

Type Year Publication
Студия 2022
Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят", Университет на национално и световно стопанство, 1, 2022, .., ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ.
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 1, ....
Доклад 2021
Маркетинг в действие : Доклади от първа научно-приложна конференция, 11.10.2019, София, НБУ, София : Аскони Издат, 2021, 75-85.., ISBN(печатно) 978-954-383-138-8
Доклад 2021
Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : 21st International Joint Conference, 20 - 21 May 2021, Phraga : Proceedings, Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2021, 284-296., ISSN(онлайн) 2453-6113, ISBN(онлайн) 978-80-225-4816-8 / DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.24 / Линк
Статия 2020
The 14th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 10-12, 2020, Prague : Prague University of Economics and Business, 2020, 902-909.
Студия 2020
Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) : An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty, Antalya, Turkey : Akdeniz University Publ. House, 8, 2020, 2, 338 - 370. / DOI 10.30519/ahtr.749680 / Web of Science
Доклад 2020
Совместное создание ценности в вузе в цифровую эпоху: развитие предметных областей: роли преподавателей и обучающихся: VIII Плехановский форум преподавателей : Всероссийская конференция, 12 дек. 2019, Москва : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, 102 - 108.
Доклад 2020
Совместное создание ценности в вузе в цифровую эпоху: развитие предметных областей: роли преподавателей и обучающихся : VIII Плехановский форум преподавателей : Всероссийская конференция, 12 дек. 2019, Москва : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, 172 - 179.
Монография 2019
Варна: Наука и икономика, Моногр. библ. Цани Калянджиев, 2019, 285 с.
Статия 2019
The 13th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 5 - 7, 2019, Prague : University of Economics - Prague, 2019, 1747 - 1756. / Web of Science / Линк
Overview of all publications