University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Svilen Ivanov PhD

Chief Assist. Prof. Svilen Ivanov PhD

Chief Assist. Prof. Svilen Ivanov PhD

417

svilen.ivanov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 417: 09:00-11:00

Friday, Office 417: 08:15-10:15

Pending exam dates

24 Mar 2022, Office Онлайн: 08:30-09:30

28 Apr 2022, Office Онлайн: 08:30-09:30

Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1115-3
Студия 2022
Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят", Университет на национално и световно стопанство, 1, 2022, .., ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ.
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 2718-3092 / Линк
Студия 2022
Newmedia21. Медиите на 21 век : Онлайн издание за изследвания, анализи, критика = Newmedia21. The media of the 21 century, София : СУ Св. Климент Охридски, 2022, Март, 11, 1-25.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 73).
Статия 2021
Друкеровский вестник, Новочеркасск : Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2021, 6 (44), 36-44.
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес, 2021, 181. - (Монографична библ. Знание и бизнес ; Кн. 14).
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 52-63.
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 6, 169-191., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Статия 2020
Journal of Sustainable Development, Skopje : Integrated Business Faculty, 10, 2020, 24, 66 - 78.
Overview of all publications