University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Anna Gospodinova PhD

Chief Assist. Prof. Anna Gospodinova PhD

Chief Assist. Prof. Anna Gospodinova PhD

315 В

annagospodinova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 315 В: 12:15-13:15

Tuesday, Office 315 В: 15:15-16:15

Wednesday, Office 315 В: 13:00-15:00

Pending exam dates

29 Mar 2021, Office 315 В или платформа elearn при електронно базиран процес на обучение: 12:00-14:00

26 Apr 2021, Office 315 В или платформа elearn при електронно базиран процес на обучение: 12:00-14:00

Subject Year and Programme
Urban Studies Year 5, СПНС-СНУ (Full-time)
Cadastre and Property Register Year 3, НИИ (Distance learning)
Cadastre and Property Register Year 3, НИИ (Full-time)
Territory Planning Year 3, ПИМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 15:00 H-206 Seminar Territory Planning 12
16:15 18:00 H-209 Seminar Cadastre and Property Register 13
Wednesday
07:30 10:00 2-217 Lecture Urban Studies 10
10:15 13:00 2-217 Lecture Territory Planning 12
Thursday
10:15 13:00 2-320 Lecture Cadastre and Property Register 13
13:30 16:00 2-318 Seminar Urban Studies 10
Type Year Publication
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 162 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 69).
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 951, 2020, 012030-1 - 012030-5. - (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; Vol. 951).
Статия 2019
Научный потенциал : Научный журнал, Чебоксары : Научно-исследовательский институт педагогики и психологии, 2019, 4 (27), 16 - 19.
Доклад 2019
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 698, 2019, 7, pp. 077012 , 1 - 6.
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 45 - 55.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 213 - 222.
Статия 2018
Економіка і Фінанси : Науковий журнал, Дніпропетровськ, 2018, 2, 11 - 20.
Статия 2018
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 74 - 87.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2017
Недвижими имоти и бизнес : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2017, 2, 85 - 88.
Overview of all publications