University of Economics – Varna

Prof. Rumen Kalchev, PhD

Prof. Rumen Kalchev, PhD

Prof. Rumen Kalchev, PhD

108

kalchev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 108: 10:30-11:30

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/jon-tgws-cpe, 15:00-16:00

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 108: 15:00-16:00

10 Apr 2024, Office 108: 15:00-16:00

Specialized Seminar
Human Resource Management
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Entrepreneurship and Investment Management Specialized Seminar 4 8 2-221 30.04.2024 11:00 - 13:00
Entrepreneurship and Investment Management Human Resource Management 3 7 1-56 10.06.2024 08:00 - 09:00
Business Economics Human Resource Management 3 5 1-55 20.06.2024 08:00 - 09:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Недвижими имоти & бизнес = Real Estate Property & Business : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 7, 2023, 2, 89-97., ISSN(печатно) 2603-2759, ISSN(онлайн) 2603-2767 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 37-42., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икон. и управл. на строит., Варна : Наука и икономика, 2018, 71 - 80.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика , 2017, 15 - 24.
Учебно помагало 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 171 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
Modern Scientific Potential 2015 : Materials of the XI International Scientific and Practical Conference, February 28 - March 7, 2015 : Volume 5. Economic Science, Sheffield : Science and Education Ltd., 2015, 41 - 44.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 17 - 24.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 326 - 329.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 399 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 292 с. : с табл., диагр.
Overview of all publications