University of Economics – Varna

Prof. Rumen Kalchev PhD

Prof. Rumen Kalchev PhD

Prof. Rumen Kalchev PhD

108

kalchev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 108: 09:00-11:00

Subject Year and Programme
Labour Economics Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Labour Economics Year 2, СА (Full-time)
Labour Economics Year 2, АБ (Full-time)
Labour Economics Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Labour Economics Year 2, НИИ (Full-time)
Labour Economics Year 2, ПИМ (Full-time)
Labour Economics Year 2, ДТБ (Full-time)
Labour Economics Year 2, ДМПР (Full-time)
Labour Economics Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Labour Economics Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Labour Economics Year 2, ИБП (Full-time)
Labour Economics Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Labour Economics Year 2, СМД (Full-time)
Labour Economics Year 2, СО (Full-time)
Labour Economics Year 2, СФ (Full-time)
Labour Economics Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Labour Economics Year 2, МИО (Full-time)
Labour Economics Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Selection and Development of Human Resources Year 4, НИИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
11:15 13:00 122 Lecture Labour Economics 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Friday
08:15 11:00 2-221 Lecture Selection and Development of Human Resources 7
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Entrepreneurship and Investment Management Specialized Seminar (by specialization) 4 9 1-127В 23.05.2023 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 37-42., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икон. и управл. на строит., Варна : Наука и икономика, 2018, 71 - 80.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика , 2017, 15 - 24.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 17 - 24.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 326 - 329.
Учебно помагало 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 171 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
Modern Scientific Potential 2015 : Materials of the XI International Scientific and Practical Conference, February 28 - March 7, 2015 : Volume 5. Economic Science, Sheffield : Science and Education Ltd., 2015, 41 - 44.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 292 с. : с табл., диагр.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 399 с.
Статия 2013
ЭКОНОМИКА строительства , 2013, № 3, с. 39 - 48.
Overview of all publications