University of Economics – Varna

Assist. Prof. Yuri Zarev

Assist. Prof. Yuri Zarev

Assist. Prof. Yuri Zarev

yzarev@ue-varna.bg

Type Year Publication
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development: Proceedings of the International Scientific Conference, Rumania: Academica Brancusi House Publisher, 2018, 295 - 300.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2018, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Доклад 2017
Агробизнесът селските райони - икономика , иновации и растеж, Варна: Наука и икономика, 2017, 317 - 325.
Overview of all publications