University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Maria Stanimirova, PhD

Assoc. Prof. Maria Stanimirova, PhD

Assoc. Prof. Maria Stanimirova, PhD

112

maria_stanimirova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 112: 08:00-09:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr, 09:00-10:00

Pending exam dates

30 Oct 2023, Office 112: 08:00-09:00

20 Nov 2023, Office 112: 08:00-09:00

Subject Year and Programme
Agrarian Marketing Year 4, АБ (Full-time)
Quality Assurance * Year 5, БК-СНУ (Distance learning)
Quality Assurance * Year 6, БК-ДНДО (Distance learning)
Quality Assurance * Year 6, БК-СПН (Distance learning)
Organization of Business Consulting * Year 5, БК-СНУ (Distance learning)
Organization of Business Consulting * Year 6, БК-ДНДО (Distance learning)
Organization of Business Consulting * Year 6, БК-СПН (Distance learning)
Marketing Research in Agribusiness * Year 5, АБ (Distance learning)
Marketing Research in Agribusiness * Year 5, АБ-СНУ (Distance learning)
Marketing Research in Agribusiness * Year 6, АБ-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 2-319 Lecture Agrarian Marketing 5
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Business Consulting- ESM Organization of Business Consulting 5 33 тест център онлайн 20.01.2024 13:00 - 15:00
Business Consulting-OSOA Organization of Business Consulting 6 54 тест център онлайн 20.01.2024 13:00 - 15:00
Business Consulting-SPF Organization of Business Consulting 6 63 тест център онлайн 20.01.2024 13:00 - 15:00
Agricultural Business Marketing Research in Agribusiness 5 31 тест център онлайн 20.01.2024 10:00 - 12:00
Agricultural Business- ESM Marketing Research in Agribusiness 5 32 тест център онлайн 20.01.2024 10:00 - 12:00
Agricultural Business-OSOA Marketing Research in Agribusiness 6 53 тест център онлайн 20.01.2024 10:00 - 12:00
Agricultural Business Agrarian Marketing 4 5 1-56 29.01.2024 15:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Статия 2023
Икономика и управление на селското стопанство = Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Институт по аграрна икономика. СА, 67, 2023, 4, 35-44., ISSN(печатно) 0205-3845, ISSN(онлайн) 2534-9872 / Линк
Доклад 2022
24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria : Conference Proceedings : Online, Vienna : BC GRUP AS, 2022, 5-15., ISBN(онлайн) 978-605-70583-6-2 / DOI 10.19275/RSEPCONFERENCES153 / Линк
Монография 2022
София : Изд. комплекс УНСС, 2022, глава от книга, 322., ISBN(печатно) 978-619-232-599-2 / Линк
Доклад 2022
Актуални теми в оценителската практика : Сборник доклади от Осмата национална конференция на независимите оценители в България, проведена на 21.05.2022 г., гр. Пловдив, София : Камара на независимите оценители в България, 2022, 130-136 ; 137-161 - презентация ; 162-168., ISSN(онлайн) 2815-262X / Линк
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации, растеж, Варна : Наука и икономика, 2021, 23-48.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, Изд. комплекс УНСС, 2021, 52-57.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 10-18.
Доклад 2021
Актуални теми в оценителската практика : Седма национална конференция на независимите оценители, 27 ноември 2021 г. : Онлайн, София : Камара на независимите оценители в България, 2021, 82-87.., ISSN(онлайн) 2815-262X
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Overview of all publications