University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Maria Stanimirova PhD

Assoc. Prof. Maria Stanimirova PhD

Assoc. Prof. Maria Stanimirova PhD

112

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 112: 08:00-10:00

Office hours for students

Wednesday, Office 112: 09:00-11:00

Pending exam dates

31 Mar 2021, Office 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 09:00-10:00

14 Apr 2021, Office 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 09:00-10:00

Business Consulting
Land Management in Agribusiness
Quality Management in Agribusiness
Master Degree Seminar
Academic Research
Marketing
Academic Research
Type Year Publication
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, Изд. комплекс УНСС, 2021, 52-57.
Монография 2020
София : Институт по аграрна икономика. СА, 2020, 126.
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2018, 4.
Статия 2017
Business and Regional Development: 4th International Scientific Conference, Stara Zagora: Trakia University, 2017, 12.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 36 - 43.
Доклад 2016
Втора национална конференция на независимите оценители в България. Актуални въпроси на оценителската практика, Русе: Арт Принт, 2016, 8 - 23.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 240 с. : с табл., диагр.
Статия 2016
Inquiry, 2, 2016, 1.
Overview of all publications