University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova PhD

Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova PhD

Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova PhD

401

+359882164533

s_gospodinova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 401 : 11:00-13:00

Thursday, Office 401 : 09:15-11:15

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, СА (Full-time)
Microeconomics Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Microeconomics Year 1, НИИ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ПИМ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ДТБ (Full-time)
Microeconomics Year 1, СМД (Full-time)
Microeconomics Year 1, ПА (Full-time)
Microeconomics Year 1, СО (Distance learning)
Microeconomics Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning)
Microeconomics Year 1, ИК.И Т. (Distance learning)
Microeconomics Year 1, НИИ (Distance learning)
Microeconomics Year 1, ИБП (Distance learning)
Microeconomics Year 1, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 H-104 Seminar Microeconomics 13
13:30 15:00 H-104 Seminar Microeconomics 6
15:15 17:00 232 Seminar Microeconomics 5
Wednesday
15:15 17:00 127Г Seminar Microeconomics 3, 39
Thursday
11:15 13:00 232 Seminar Microeconomics 8
15:15 17:00 434 Seminar Microeconomics 2
Friday
09:15 11:00 H-206 Seminar Microeconomics 1
11:15 13:00 434 Seminar Microeconomics 7
2023-09-21 (Thursday)
13:30 15:00 Е-1 Lecture Microeconomics 41, 42, 43, 44, 45, 46
2023-09-25 (Monday)
15:15 18:00 Е-1 Lecture Microeconomics 41, 42, 43, 44, 45, 46
Type Year Publication
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of, Варна : Наука и икономика, 2022, 277-285., ISSN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2022, 330-336., ISSN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 146-156., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 157-163., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of, Варна : Наука и икономика, 2022, 171-176., ISSN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2021
Социално-икономически анализи, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 2021, 2(20), 211-221., ISSN(печатно) 1313-6909, ISSN(онлайн) 2367-9379 / DOI 10.54664/ZOWB3815 / Линк
Студия 2021
Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 6, 2021, 298-326. ., ISSN(печатно) 2367-8526 / Линк
Overview of all publications