University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev, PhD

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev, PhD

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev, PhD

419

+359882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти IV-ти курс с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" , "Придприемачество и МСБ" и "Спрецсеминар" от и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" изпита ще се проведе в рамките на ликвидационната сесия

Office hours for students

Wednesday, Office 419: 17:00-18:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/ckp-gdzg-dou, 17:15-18:15

Pending exam dates

16 Apr 2024, Office 419: 09:00-10:00

Entrepreneurship
Human Resource Management
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business
Management of the Public Sector
Management of Public Investments
Social Enterprises and Social Innovation
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Public Administration Management of Public Investments 4 3 1-305 15.05.2024 11:00 - 13:00
Public Management and Administrative Authority Social Enterprises and Social Innovation 5 7 1-305 15.05.2024 11:00 - 13:00
Public Management and Administrative Authority Social Enterprises and Social Innovation 6 61 1-305 15.05.2024 11:00 - 13:00
Management Of Organizations Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 5 4 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Human Resources Management- ESM Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 5 6 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Human Resources Management-OSOA Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 6 39 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Management Of Organizations Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 6 62 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Management Human Resource Management 3 1 1-55 05.06.2024 09:00 - 10:00
Management Human Resource Management 3 2 1-55 05.06.2024 10:00 - 11:00
Management Management of the Public Sector 3 1 1-55 10.06.2024 14:00 - 15:00
Management Management of the Public Sector 3 2 1-55 10.06.2024 15:00 - 16:00
Management Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 2 1 1-56 14.06.2024 10:00 - 11:00
Management Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 2 2 1-56 14.06.2024 11:00 - 12:00
Agricultural Business Entrepreneurship 2 4 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Business digital technologies Entrepreneurship 2 8 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Entrepreneurship 2 9 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Digital Media and PR Entrepreneurship 2 10 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Marketing Entrepreneurship 2 11 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Marketing Entrepreneurship 2 12 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Economics and Trade Entrepreneurship 2 13 1-56 18.06.2024 15:00 - 16:00
Industrial Business and Entrepreneurship Entrepreneurship 2 14 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Logistics Entrepreneurship 2 15 1-56 18.06.2024 16:00 - 17:00
Tourism Entrepreneurship 2 31 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Tourism Entrepreneurship 2 33 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Management Entrepreneurship 2 2 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Judicial Administration Entrepreneurship 2 3 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Business Economics Entrepreneurship 2 5 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Real Estate and Investments Entrepreneurship 2 6 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Entrepreneurship and Investment Management Entrepreneurship 2 7 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Commodities Science and Customs Activity Entrepreneurship 2 16 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Commodities Science and Customs Activity Entrepreneurship 2 17 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Accounting and Audit Entrepreneurship 2 19 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Accounting and Finance Entrepreneurship 2 21 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Finance Entrepreneurship 2 22 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Finance Entrepreneurship 2 23 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Insurance and Security Entrepreneurship 2 24 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
International Economic Relations Entrepreneurship 2 28 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
International Economic Relations Entrepreneurship 2 29 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Tourism Entrepreneurship 2 30 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Tourism Entrepreneurship 2 32 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 15:00 - 16:00 1-55
28.06.2024 15:00 - 16:00 1-55
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 149-156., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 238-244 ., ISSN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 2, 57-72., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 92-97., ISBN(печатно) 978-954-21-1133-71 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 86-92., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 230., ISBN(онлайн) 978-954-21-0996-9
Статия 2018
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, 2018, 1, 38-46., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247 / Линк
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електр. и дистанц. обучение - ИУ - Варна, 2018, 101., ISBN(онлайн) 978-954-21-0959-4 / Линк
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Overview of all publications