University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova, PhD

Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova, PhD

Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova, PhD

505

silvia_dimitrova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 505: 10:00-11:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/kkw-ymot-pxu, 11:15-12:15

Pending exam dates

27 Mar 2024, Office 505: 10:00-

17 Apr 2024, Office 505: 10:00-

Management
International Management
Management and Marketing
European Business Policy
Human Resources Management in International Business
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Management of Organizations European Business Policy 5 3 1-434 17.05.2024 09:00 - 11:00
Management Of Organizations European Business Policy 5 4 1-434 17.05.2024 09:00 - 11:00
Management Of Organizations European Business Policy 6 62 1-434 17.05.2024 09:00 - 11:00
Human Resources Management Human Resources Management in International Business 5 5 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Human Resources Management- ESM Human Resources Management in International Business 5 6 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Human Resources Management-OSOA Human Resources Management in International Business 6 39 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Management International Management 4 1 1-56 20.05.2024 14:00 - 15:00
Management International Management 4 2 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 193-204., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 69-79.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 84 - 96.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists of Bulgaria , 9, 2020, 3, 27-39.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 76, 2019, 3, 74 - 81.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 128 - 137.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna , 8, 2019, 1, 191 - 201.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 468 - 481.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Overview of all publications