University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova PhD

Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova PhD

Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova PhD

505

silvia_dimitrova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Friday, Office 505: 17:00-19:00

Thursday, Office 505: 17:00-19:00

Pending exam dates

20 Mar 2023, Office 56: 10:15-

03 Apr 2023, Office 55: 10:15-

Subject Year and Programme
European Policies and Institutional System of the EU Year 4, ПА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
13:30 15:00 2-229 Lecture European Policies and Institutional System of the EU 3
Friday
10:15 12:00 H-212 Seminar European Policies and Institutional System of the EU 3
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Management International Management 4 1 1-55 10.05.2023 15:00 - 16:00
Management International Management 4 2 1-55 10.05.2023 14:00 - 15:00
Management of Organizations European Business Policy 5 3 1-319 12.05.2023 10:00 - 12:00
Management Of Organizations European Business Policy 5 4 1-319 12.05.2023 10:00 - 12:00
Management Of Organizations European Business Policy 6 44 1-319 12.05.2023 10:00 - 12:00
Human Resources Management Human Resources Management in International Business 5 5 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Human Resources Management- ESM Human Resources Management in International Business 5 6 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Human Resources Management-OSOA Human Resources Management in International Business 6 45 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 193-204., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 69-79.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 84 - 96.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists of Bulgaria , 9, 2020, 3, 27-39.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 128 - 137.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna , 8, 2019, 1, 191 - 201.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 76, 2019, 3, 74 - 81.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 363 - 374.
Overview of all publications