University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Velina Koleva-Sachkova, PhD

Chief Assist. Prof. Velina Koleva-Sachkova, PhD

Chief Assist. Prof. Velina Koleva-Sachkova, PhD

505

v1koleva@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 505: 13:30-14:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/pms-bnce-iju, 13:30-14:30

Pending exam dates

11 Mar 2024, Office Тестови център: 13:30-14:30

15 Apr 2024, Office Тестови център: 13:30-14:30

Personnel Management
Human Resource Management
Conflict Management and Anticorruption Practices
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Management of Organizations Personnel Management 5 3 1-56 10.05.2024 09:00 - 10:00
Management Of Organizations Personnel Management 5 4 1-56 10.05.2024 09:00 - 10:00
Management Of Organizations Personnel Management 6 62 1-56 10.05.2024 09:00 - 10:00
Public Administration Conflict Management and Anticorruption Practices 4 3 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Management Human Resource Management 3 1 1-55 05.06.2024 09:00 - 10:00
Management Human Resource Management 3 2 1-55 05.06.2024 10:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 15:00 - 16:00 1-55
28.06.2024 15:00 - 16:00 1-55
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2024
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 6 октомври 2023 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics – Varna, 6 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 273-281., ISSN(онлайн) 2815-5084 / Линк
Студия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 5, 33-69., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.5.02 / Линк
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 63-75., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, Варна : Наука и икономика, 2022, 210-224., ISSN(онлайн) 2815-5084, ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 77-95., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 222-229., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Статия 2020
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 381 - 400.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 262 - 271.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Overview of all publications