University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Katya Vladova PhD

Chief Assist. Prof. Katya Vladova PhD

Chief Assist. Prof. Katya Vladova PhD

Линк за консултации, лекции и упражнения https://meet.google.com/uja-xtgy-vkw

+359882164617

vladova_k@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, Office 505: 17:00-19:00

Wednesday, Office 505: 13:15-15:15

Pending exam dates

30 Mar 2022, Office : 10:15-11:15

19 Apr 2022, Office 58: 10:00-11:00

Type Year Publication
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017 , Bucharest : Niculescu Publ. House, 2017, Iss. 8, 44 - 50.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017, Bucharest : Nikulesku Publ. House, 2017, 206 - 214.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Науката в служба на обществото : Научна конференция, 27 окт. 2017], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 181 - 188.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 472 с
Учебно помагало 2012
Варна : СТЕНО, 2012, 125., ISBN(печатно) 978-954-449-593-0
Доклад 2011
// Взаимодействието теория - практика : Ключови проблеми и решения : Междунар. конф., 24 - 25 юни 2011 / Ред. кол. Петко Чобанов и др. : T. 1. - Бургас : БСУ, 2011, с. 353 - 360.
Статия 2011
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев" , 50. Сер. 5.1. Икономика и мениджмънт. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2011, с. 60 - 64.
Overview of all publications