University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Dobrin Dobrev PhD

Assoc. Prof. Dobrin Dobrev PhD

Assoc. Prof. Dobrin Dobrev PhD

309

+359882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Р-л катедра "Управление и администрация"

Office hours

Wednesday, Office 309: 13:30-15:30

Office hours for students

Tuesday, Office 309: 14:15-16:15

Pending exam dates

07 Mar 2023, Office Н-206: 16:15-17:15

04 Apr 2023, Office Н-206: 16:15-17:15

Subject Year and Programme
Entrepreneurship Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, СА (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, АБ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, НИИ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ПИМ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ДТБ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ДМПР (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ИБП (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, СМД (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, СО (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, СФ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ССиЗ (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, МИО (Full-time)
Entrepreneurship Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
International Management Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, СА (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, АБ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, НИИ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ПИМ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ДТБ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ДМПР (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ИБП (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, СМД (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, СО (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, СФ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ССиЗ (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, МИО (Full-time)
Planning and Forecasting Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, МО (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, МО-СНУ (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, МЧР (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, ПМАВ-СНУ (Full-time)
Master Degree Seminar Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
Master Degree Seminar Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Master Degree Seminar Year 6, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Principles of Public Administration Year 2, СА (Full-time)
Regional Planning and Programming Year 3, ПА (Full-time)
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business Year 5, МО-СНУ (Full-time)
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Management of the Public Sector Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Specialized Seminar Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Specialized Seminar Year 4, ПА (Full-time)
Personnel Management in Public Administration Year 5, ПМАВ-СНУ (Full-time)
Personnel Management in Public Administration Year 6, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Management of Public Services Year 3, ПА (Full-time)
Management of Public Services Year 5, ПМАВ-СНУ (Full-time)
Management of Public Services Year 6, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-228 Lecture Management of Public Services 3
13:30 16:00 2-316 Lecture Specialized Seminar 1, 2, 3
16:15 19:00 2-316 Lecture International Management 1, 2
Tuesday
07:30 10:00 H-212 Lecture Personnel Management in Public Administration 7, 68
10:15 13:00 220 Lecture Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 1, 2
13:30 16:00 433 Lecture Management of the Public Sector 1, 2
16:15 19:00 H-206 Lecture Principles of Public Administration 3
Wednesday
10:15 13:00 2-228 Lecture Regional Planning and Programming 3
Thursday
07:30 10:00 310 Lecture International Management 2 1, 2
07:30 10:00 H-210 Lecture Personnel Management in Public Administration 1 7, 68
11:15 13:00 122 Lecture Entrepreneurship 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
16:15 19:00 223 Lecture Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 4, 6, 44, 45
Friday
10:15 13:00 319 Lecture Management of Public Services 7, 68
13:30 15:00 128 Lecture Planning and Forecasting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
16:15 19:00 223 Lecture Master Degree Seminar 1 3, 4, 5, 6, 7, 44, 45, 68
16:15 19:00 223 Seminar Master Degree Seminar 2 3, 4, 5, 6, 7, 44, 45, 68
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 357 - 369.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Статия 2017
Wood, Design & Technology : [International] Journal of Wood Science, Design and Technology, Skopje : Ss. Cyril and Methodius University, 6, 2017, 1, 57 - 63.
Други 2017
Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия, Свищов, 13 - 14 окт. 2017 г. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017, с. 68 - 70.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 275 - 278.
Overview of all publications