University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Dobrin Dobrev, PhD

Assoc. Prof. Dobrin Dobrev, PhD

Assoc. Prof. Dobrin Dobrev, PhD

233

+359882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Декан на факултет "Управление"

Office hours

Wednesday, Office 233: 13:30-15:30

Office hours for students

Thursday, Office 233: 13:30-14:30

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/iwe-dxdd-hfd, 16:00-17:00

Pending exam dates

13 Mar 2004, Office тестови център: 11:00-12:00

03 Apr 2024, Office тестови център: 11:00-12:00

International Management
Planning and Forecasting
Master Degree Seminar
Principles of Public Administration
Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business
Specialized Seminar
Personnel Management in Public Administration
Communications and Public Relations
Conflict Management and Anticorruption Practices
Management of Public Services
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Management Specialized Seminar 4 1 1-433 30.04.2024 13:00 - 15:00
Management Specialized Seminar 4 2 1-433 30.04.2024 13:00 - 15:00
Public Management and Administrative Authority Personnel Management in Public Administration 5 7 2-228 09.05.2024 09:00 - 11:00
Public Management and Administrative Authority Personnel Management in Public Administration 6 61 2-228 09.05.2024 09:00 - 11:00
Public Administration Communications and Public Relations 4 3 1-58 09.05.2024 11:00 - 12:00
Management International Management 4 1 1-56 20.05.2024 14:00 - 15:00
Management International Management 4 2 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Public Administration Conflict Management and Anticorruption Practices 4 3 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Public Management and Administrative Authority Management of Public Services 5 7 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Public Management and Administrative Authority Management of Public Services 6 61 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Management Of Organizations Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 5 4 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Human Resources Management- ESM Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 5 6 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Human Resources Management-OSOA Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 6 39 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Management Of Organizations Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 6 62 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Public Administration Specialized Seminar 4 3 Н-101 23.05.2024 09:00 - 11:00
Judicial Administration Principles of Public Administration 2 3 1-56 14.06.2024 09:00 - 10:00
Management Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 2 1 1-56 14.06.2024 10:00 - 11:00
Management Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 2 2 1-56 14.06.2024 11:00 - 12:00
Digital Media and PR Planning and Forecasting 2 9 1-56 18.06.2024 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Planning and Forecasting 2 10 1-56 18.06.2024 10:00 - 11:00
Marketing Planning and Forecasting 2 11 1-56 18.06.2024 09:00 - 10:00
Marketing Planning and Forecasting 2 12 1-56 18.06.2024 09:00 - 10:00
Economics and Trade Planning and Forecasting 2 13 1-56 18.06.2024 10:00 - 11:00
Logistics Planning and Forecasting 2 15 1-56 18.06.2024 10:00 - 11:00
Agricultural Business Planning and Forecasting 2 4 1-56 19.06.2024 10:00 - 11:00
Business Economics Planning and Forecasting 2 5 1-56 19.06.2024 09:00 - 10:00
Real Estate and Investments Planning and Forecasting 2 6 1-56 19.06.2024 09:00 - 10:00
Commodities Science and Customs Activity Planning and Forecasting 2 16 1-56 19.06.2024 09:00 - 10:00
Commodities Science and Customs Activity Planning and Forecasting 2 17 1-56 19.06.2024 09:00 - 10:00
Accounting and Audit Planning and Forecasting 2 18 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Accounting and Finance Planning and Forecasting 2 20 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Accounting and Finance Planning and Forecasting 2 21 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Finance Planning and Forecasting 2 22 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Finance Planning and Forecasting 2 23 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Insurance and Security Planning and Forecasting 2 24 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Tourism Planning and Forecasting 2 30 1-56 19.06.2024 10:00 - 11:00
Tourism Planning and Forecasting 2 31 1-56 19.06.2024 10:00 - 11:00
Tourism Planning and Forecasting 2 32 1-56 19.06.2024 10:00 - 11:00
Management Planning and Forecasting 2 1 1-56 20.06.2024 14:00 - 15:00
Management Planning and Forecasting 2 2 1-56 20.06.2024 14:00 - 15:00
Judicial Administration Planning and Forecasting 2 3 1-56 20.06.2024 14:00 - 15:00
Entrepreneurship and Investment Management Planning and Forecasting 2 7 1-56 20.06.2024 14:00 - 15:00
Business digital technologies Planning and Forecasting 2 8 1-56 20.06.2024 13:00 - 14:00
International Economic Relations Planning and Forecasting 2 28 1-56 20.06.2024 13:00 - 14:00
International Economic Relations Planning and Forecasting 2 29 1-56 20.06.2024 13:00 - 14:00
Tourism Planning and Forecasting 2 33 1-56 20.06.2024 13:00 - 14:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 15:00 - 16:00 1-55
28.06.2024 15:00 - 16:00 1-55
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Публичната администрация при глобална криза: между либерализация и етатизъм: Шеста международна конференция по публична администрация, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023, 44-54., ISBN(печатно) 978-954-07-5732-2 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, с. 21-29., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 357 - 369.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 230., ISBN(онлайн) 978-954-21-0996-9
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Други 2017
Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия, Свищов, 13 - 14 окт. 2017 г. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017, с. 68 - 70.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Overview of all publications