University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Dobrin Dobrev, PhD

Assoc. Prof. Dobrin Dobrev, PhD

Assoc. Prof. Dobrin Dobrev, PhD

233

+359882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Декан на факултет "Управление"

Office hours

Tuesday, Office 233: 11:00-13:00

Office hours for students

Friday, Office 233: 09:15-10:15

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/iwe-dxdd-hfd, 16:00-17:00

Pending exam dates

17 Oct 2023, Office тестови център: 11:00-12:00

07 Nov 2023, Office тестови център: 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Project Management Year 5, МО (Full-time)
Project Management Year 5, МО-СНУ (Full-time)
Project Management Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
Principles of Public Administration Year 5, ПМАВ-СНУ (Full-time)
Principles of Public Administration Year 6, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Regional Development Year 5, МО (Full-time)
Regional Development Year 5, МО-СНУ (Full-time)
Regional Development Year 5, ПМАВ-СНУ (Full-time)
Regional Development Year 6, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Regional Development Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
Forecasting, Planning and Control Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Forecasting, Planning and Control Year 5, МО-СНУ (Full-time)
Forecasting, Planning and Control Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Forecasting, Planning and Control Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Forecasting, Planning and Control Year 6, МО-ДНДО (Full-time)
Business Communications in Management Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
08:15 11:00 306 Lecture Forecasting, Planning and Control 1, 2
13:30 16:00 H-102 Lecture Project Management 3, 4, 62
16:15 19:00 H-211 Lecture Regional Development 3, 4, 7, 61, 62
Wednesday
07:30 10:00 2-224 Lecture Project Management 1 3, 4, 62
13:30 16:00 2-315 Lecture Principles of Public Administration 7, 61
Thursday
11:15 13:00 2-222 Lecture Business Communications in Management 1, 2
Friday
10:15 13:00 H-102 Lecture Forecasting, Planning and Control 4, 6, 39, 62
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Public Management and Administrative Authority Principles of Public Administration 5 7 1-55 08.01.2024 11:00 - 12:00
Public Management and Administrative Authority Principles of Public Administration 6 61 1-55 08.01.2024 11:00 - 12:00
Management of Organizations Project Management 5 3 1-58 10.01.2024 10:00 - 11:00
Management Of Organizations Project Management 5 4 1-58 10.01.2024 10:00 - 11:00
Management Of Organizations Project Management 6 62 1-58 10.01.2024 10:00 - 11:00
Management Business Communications in Management 3 1 1-55 10.01.2024 15:00 - 16:00
Management Business Communications in Management 3 2 1-55 10.01.2024 15:00 - 16:00
Management Forecasting, Planning and Control 3 1 1-55 19.01.2024 12:00 - 13:00
Management Forecasting, Planning and Control 3 2 1-55 19.01.2024 12:00 - 13:00
Management Of Organizations Forecasting, Planning and Control 5 4 1-56 19.01.2024 08:00 - 09:00
Human Resources Management- ESM Forecasting, Planning and Control 5 6 1-56 19.01.2024 08:00 - 09:00
Human Resources Management-OSOA Forecasting, Planning and Control 6 39 1-56 19.01.2024 08:00 - 09:00
Management Of Organizations Forecasting, Planning and Control 6 62 1-56 19.01.2024 08:00 - 09:00
Management of Organizations Regional Development 5 3 1-58 30.01.2024 14:00 - 15:00
Management Of Organizations Regional Development 5 4 1-58 30.01.2024 14:00 - 15:00
Public Management and Administrative Authority Regional Development 5 7 1-58 30.01.2024 14:00 - 15:00
Public Management and Administrative Authority Regional Development 6 61 1-58 30.01.2024 14:00 - 15:00
Management Of Organizations Regional Development 6 62 1-58 30.01.2024 14:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Публичната администрация при глобална криза: между либерализация и етатизъм: Шеста международна конференция по публична администрация, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023, 44-54., ISBN(печатно) 978-954-07-5732-2 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, с. 21-29., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 357 - 369.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Други 2017
Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия, Свищов, 13 - 14 окт. 2017 г. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017, с. 68 - 70.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Overview of all publications