University of Economics – Varna

Prof. Tsveta Zafirova PhD

Prof. Tsveta Zafirova PhD
Office hours for students

Wednesday, Office посочен линк: 13:00-15:00

Pending exam dates

16 Mar 2022, Office посочен линк : 14:00-15:00

13 Apr 2022, Office зала 56 : 11:00-12:00

Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 168.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 200.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 184-192.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 158-168.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 100 - 108.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Съюз на учените -Варна, 8, 2019, 3, 72-80., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI doi: 10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.3 / Линк
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 64 - 74.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2018
Актуални проблеми на сигурността : Научна конференция, 25 - 26 октомври 2018 : Т. 5 , В. Търново : НВУ В. Левски, 5, 2018, с. 75 - 85.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 396.
Overview of all publications