University of Economics – Varna

Assist. Prof. Ivaylo Dimitrov

Assist. Prof. Ivaylo Dimitrov

Assist. Prof. Ivaylo Dimitrov

idimitrov.966@ue-varna.bg

Database Fundamentals
Type Year Publication
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар, Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 119-122., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2018
Професионално образование : Научно списание, София : Аз-буки, Год. 20, 2018, 5, 496-501., ISSN(печатно) 1314–555X, ISSN(онлайн) 1314–8567 / Линк
Overview of all publications