University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Olga Marinova, PhD

Chief Assist. Prof. Olga Marinova, PhD

Chief Assist. Prof. Olga Marinova, PhD

410 / 313в

olga.marinova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Friday, Office 410 / 313в: 15:00-16:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/mhb-medb-pgi, 14:15-15:15

Pending exam dates

20 Oct 2023, Office 50: 11:15-

03 Nov 2023, Office 50: 11:15-

Subject Year and Programme
Database Fundamentals Year 2, ИКН (Full-time)
Database Fundamentals Year 2, МУТ (Full-time)
Informatics Year 1, СО (Full-time)
Informatics Year 1, СФ (Full-time)
Informatics Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Informatics Year 1, ССиЗ (Full-time)
Introduction to Informatics Year 1, ИКН (Full-time)
Introduction to Informatics Year 1, МУТ (Full-time)
Database Administration Year 3, ИКН (Full-time)
Database Administration Year 3, МУТ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 438 Seminar Database Administration 36, 37
13:30 16:00 316 Lecture Informatics 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Tuesday
13:30 16:00 128 Lecture Introduction to Informatics 34, 35, 36, 37
Wednesday
13:30 15:00 50 Seminar Database Fundamentals 37
15:15 17:00 50 Seminar Database Fundamentals 36
Thursday
11:15 13:00 53 Seminar Database Administration 34, 35
Friday
11:15 13:00 50 Seminar Database Fundamentals 35
13:30 15:00 438 Seminar Database Fundamentals 34
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Informatics 1 18 1-56 10.01.2024 12:00 - 13:00
Accounting and Audit Informatics 1 20 1-56 10.01.2024 09:00 - 10:00
Accounting and Audit Informatics 1 19 1-56 11.01.2024 14:00 - 15:00
Mobile and web technologies Introduction to Informatics 1 37 1-55 15.01.2024 10:00 - 11:00
Mobile and web technologies Introduction to Informatics 1 37 1-56 15.01.2024 10:00 - 11:00
Informatics and Computer Sciences Introduction to Informatics 1 34 1-58 16.01.2024 13:00 - 14:00
Informatics and Computer Sciences Introduction to Informatics 1 34 1-55 16.01.2024 13:00 - 14:00
Accounting and Finance Informatics 1 21 1-56 17.01.2024 14:00 - 15:00
Accounting and Finance Informatics 1 22 1-56 18.01.2024 12:00 - 13:00
Informatics and Computer Sciences Introduction to Informatics 1 35 1-58 22.01.2024 10:00 - 11:00
Informatics and Computer Sciences Introduction to Informatics 1 36 1-58 23.01.2024 13:00 - 14:00
Finance Informatics 1 23 1-55 24.01.2024 09:00 - 10:00
Finance Informatics 1 24 1-55 24.01.2024 12:00 - 13:00
Insurance and Security Informatics 1 25 1-56 25.01.2024 12:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар, Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 135-140., ISSN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и иконокмика, 2022, 192-199., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2022
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство , 2022, 1, 30-42., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 44-51., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298., ISBN(печатно) 978-954-21-1003-3
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2016
Science and technologies in geology, exploration and mining: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016, STEF92 Technology, Vol III, 2016, p. 599 - 605.
Статия 2016
Econimics and computer science: Electronic journal, 2016, Issue 5, p. 17 - 25.
Учебник 2015
Varna: Science and Economics, 2015, 196.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 117 - 124.
Overview of all publications