University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Olga Marinova PhD

Chief Assist. Prof. Olga Marinova PhD

Chief Assist. Prof. Olga Marinova PhD

410

olga.marinova@ue-varna.bg

CV

Type Year Publication
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 44-51., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298., ISBN(печатно) 978-954-21-1003-3
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2016
Science and technologies in geology, exploration and mining: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016, STEF92 Technology, Vol III, 2016, p. 599 - 605.
Статия 2016
Econimics and computer science: Electronic journal, 2016, Issue 5, p. 17 - 25.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 117 - 124.
Доклад 2015
// International conference of numerical analysis and applied mathematics: 2015 (ICNAAM-2015), Greece, 2015 - (AIP Conf. Proc.). [viewed 11 July 2016]. Available from: http://dx.doi.org/10.1063/1.4951879
Учебник 2015
Varna: Science and Economics, 2015, 196.
Други 2013
- Варна, 2013. - 208 с.
Други 2013
- Варна : ИУ, 2013. - 46 с.
Overview of all publications