University of Economics – Varna

Prof. Snezhana Sulova PhD

Prof. Snezhana Sulova PhD

Prof. Snezhana Sulova PhD

313в

ssulova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 313в: 08:00-10:00

Pending exam dates

15 Mar 2022, Office https://meet.google.com/xgy-gpbq-esa: 16:00-

05 Apr 2022, Office 313в: 08:00-

Type Year Publication
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer Publ., 1, 2022, 216-231. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(онлайн) 18650929, ISBN(онлайн) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_17 / Scopus
Статия 2021
Human Resources & Technologies = HR & Technologies, Varna : Creative Space Association, 2021, 2, 3-14., ISSN(онлайн) 2738-87191 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 154 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 77)., ISBN(печатно) 978-954-21-1082-8
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 6-19., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 44-51., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Доклад 2021
CompSysTech '21: International Conference on Computer Systems and Technologies '21, June 18 - 19, 2021, Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2021, 93-98., ISBN(онлайн) 978-145038982-2 / DOI 10.1145/3472410.3472433 / Scopus
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, , 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISSN(онлайн) 2197-6511, ISBN(печатно) 978-3-030-65721-5, ISBN(онлайн) 978-3-030-65722-2 / DOI 10.1007/978-3-030-65722-2_27 / Scopus
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20 , Association for Computing Machinery, 2020, 78 – 85., ISBN(онлайн) 978-145037768-3 / DOI 10.1145/3407982.3408020 / Scopus
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 599 - 609., ISBN(печатно) 978-954-21-1037-8 / Линк
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284., ISBN(онлайн) 978-145037768-3 / DOI 10.1145/3407982.3408006 / Scopus
Overview of all publications