University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yanka Aleksandrova PhD

Assoc. Prof. Yanka Aleksandrova PhD

Assoc. Prof. Yanka Aleksandrova PhD

439

yalexandrova@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, Office 439: 13:00-15:00

Thursday, Office 439: 09:00-11:00

Pending exam dates

22 Mar 2022, Office https://meet.google.com/hkv-crmc-zgv: 13:30-15:00

26 Apr 2022, Office Н-203: 13:30-15:00

Type Year Publication
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135 , 2022, 2, 65-70.
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies, 59, 2022, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.06 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 89-98.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 82-88. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 115-120. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Доклад 2021
Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems : ICICIS 2021, Dec. 05 - 07, 2021, Ain Shams University, Cairo, Egypt, Piscataway, NJ, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 369-374., ISBN(печатно) 978-166544076-9 / DOI 10.1109/ICICIS52592.2021.9694123 / Scopus
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 6-22.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 75-81. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 121-126. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 63-71.
Overview of all publications