University of Economics – Varna

Natalia Stancheva, senior lecturer

 Natalia Stancheva, senior lecturer

Natalia Stancheva, senior lecturer

3-108

+359896875649

n.stancheva@ue-varna.bg

CV

Преподавател по английски език

Office hours for students

Friday, Office 3-108: 10:30-11:30

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/cjm-hnof-hkb, 16:00-17:00

Pending exam dates

15 Mar 2024, Office 3-108: 10:30-11:30

05 Apr 2024, Office 3-108: 10:30-11:30

Subject Year and Programme
English Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
English Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
08:15 10:00 222 Seminar English 12, 30, 31, 32, 33
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
28.05.2024 13:00 - 15:00 3-203
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебно помагало 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 202., ISBN(печатно) 978-954-21-1168-9
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163., ISBN(печатно) 978-954-21-1034-7
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Учебно помагало 2014
Varna : Science and Economics Publishing House, 2, 2014, 206.
Учебно помагало 2014
Варна: Наука и икономика, 2014.
Учебно помагало 2013
Varna : Science and Economics Publ. House, 2013, 225., ISBN(печатно) 978-954-21-0713-2
Доклад 2013
Езиковото обучение днес - защо, за кого и как: Сборник с доклади от кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2013, 17-23.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2012
Varna : Color Print, 2012.
Доклад 2010
Научно-практически семинар на тема "Чуждият език като средство за комуникация в сферата на туризма", Сборник Доклади, Варна, 2010, 143-152.
Overview of all publications