University of Economics – Varna

Galina Petrova, senior lecturer

 Galina Petrova, senior lecturer

Galina Petrova, senior lecturer

3-308

+359887289231

g_petrova@ue-varna.bg

https://ct-varna.com/

CV

старши преподавател
немски и български език

Office hours for students

Monday, Office 3-308: 16:15-17:15

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/sxe-rhoa-yjb, 12:00-13:00

Pending exam dates

20 Mar 2024, Office 3-308: 08:30-10:00

10 Apr 2024, Office 3-308: 08:30-10:00

Bulgarian Language
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Hotel and Restaurant Management Second Foreign Language -German 1 311 3-308 07.05.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 11:00 - 13:00 1-304
28.06.2024 11:00 - 13:00 1-304
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 486-494., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 174., ISBN(печатно) 978-954-21-1130-6
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, Варна: Наука и икономика, 2018, 528 - 538.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика , 2013.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция: Т. 2, Варна: Наука и икономика, 2013, 362-371.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Overview of all publications