University of Economics – Varna

Galina Petrova senior lecturer

 Galina Petrova senior lecturer

Galina Petrova senior lecturer

3-308

+359887289231

g_petrova@ue-varna.bg

CV

старши преподавател пo немски език

Office hours for students

Wednesday, Office 3-308: 14:15-15:15

Friday, Office 3-308: 14:15-15:15

Pending exam dates

01 Mar 2023, Office 3-308: 11:30-13:00

05 Apr 2023, Office 3-308: 11:30-13:00

Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 174., ISBN(печатно) 978-954-21-1130-6
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, Варна: Наука и икономика, 2018, 528 - 538.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция: Т. 2, Варна: Наука и икономика, 2013, 362-371.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика , 2013.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 86 с.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Overview of all publications