University of Economics – Varna

Bilyana Pavlova PhD

 Bilyana Pavlova PhD

Bilyana Pavlova PhD

3-108

+359882950647

b_pavlova@ue-varna.bg

Преподавател по немски език, Маршрутна практика по екскурзоводство, Странознание

Office hours for students

Wednesday, Office 3-108: 14:15-15:15

Friday, Office 3-108: 12:15-13:15

Pending exam dates

08 Mar 2023, Office 3-108: 14:15-15:15

12 Apr 2023, Office 3-108: 14:15-15:15

Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 174., ISBN(печатно) 978-954-21-1130-6
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Статия 2018
Филологически форум, София: СУ, Факултет по славянски филологии, 2018, 2, 142 - 151.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г. , Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, с. 515 - 527.
Монография 2017
Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2, 2017, 125 с. - Съдържа: Инсцениране на спомени в медията литературен текст с. 22 - 33 и др.
Статия 2016
[Електронен портал с адрес :] https://www.researchgate.net/publication/316699951, Шумен : Унив. издателство „Епископ Константин Преславски” , 2016, January, 127 - 134 [12 с.].
Статия 2016
Език – литература – медии, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2016.
Доклад 2015
Научният Еверест – мечта или реалнос, София: Авангард Прима, 2015, 144 - 148.
Статия 2015
Germanistik in Bulgarien : Bd. 1, София : НБУ, 2015, 227 - 234.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Overview of all publications