University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Genka Rafailova PhD

Assoc. Prof. Genka Rafailova PhD

Assoc. Prof. Genka Rafailova PhD

3-104

genka.rafailova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 3-104 или meet.google.com/pvd-qtvn-kgo: 09:00-11:00

Office hours for students

Tuesday, Office 3-104 или meet.google.com/pvd-qtvn-kgo: 11:15-12:30

Pending exam dates

21 Feb 2023, Office 3-202: 08:45-10:45

21 Mar 2023, Office 3-202: 08:45-10:45

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Advertising 4 53 3-207 05.05.2023 09:00 - 11:00
Economics and Trade Advertising 4 16 3-207 12.05.2023 09:00 - 11:00
Economics and Trade Advertising 4 17 3-207 12.05.2023 11:00 - 13:00
Type Year Publication
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 202.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 94-101.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 9-16.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 376-382.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том 1, 2020, 581 - 591.
Overview of all publications