University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Genka Rafailova PhD

Assoc. Prof. Genka Rafailova PhD

Assoc. Prof. Genka Rafailova PhD

3-104

genka.rafailova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, Office 3-104: 14:30-16:00

Office hours for students

Thursday, Office 3-104: 11:30-13:30

Pending exam dates

07 Nov 2022, Office 2-310: 11:30-14:15

28 Nov 2022, Office 2-310: 11:30-14:15

Subject Year and Programme
Customer Care Year 3, МХР (Full-time)
Customer Care Year 3, МТСВ (Full-time)
Tourism Management Year 2, МХР (Full-time)
Tourism Management Year 2, МТСВ (Full-time)
Advertising Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Advertising Year 4, ИК.И Т. (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:30 14:15 2-219 Lecture Tourism Management 311, 312, 314, 321
Tuesday
08:30 11:15 3-202 Seminar Tourism Management 2 321
Wednesday
08:30 11:15 3-201 Seminar Tourism Management 2 311, 312, 314
Thursday
08:30 11:15 3-203 Seminar Customer Care 1 313, 314
Friday
08:30 11:15 3-202 Seminar Customer Care 1 311, 312, 321, 322
Thursday
13:30 16:00 2-220 Lecture Advertising 16, 17
Friday
10:15 13:00 2-314 Seminar Advertising 16, 17
2023-02-06 (Monday)
13:30 15:00 Е-3 Lecture Advertising 53
2023-02-08 (Wednesday)
09:15 13:00 Е-7 Lecture Advertising 53
2023-02-09 (Thursday)
15:15 17:00 Е-2-2 Seminar Advertising 53
2023-02-10 (Friday)
09:15 11:00 Е-2-4 Seminar Advertising 53
2023-02-13 (Monday)
11:15 13:00 Е-2-2 Seminar Advertising 53
Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Съюз на учените - Варна, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 376-382.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 202.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 9-16.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 94-101.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 563-569.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 421 - 434.
Overview of all publications