University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Genka Rafailova, PhD

Assoc. Prof. Genka Rafailova, PhD

Assoc. Prof. Genka Rafailova, PhD

3-103

genka.rafailova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 3-103 : 11:15-12:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/pgx-bgku-grf?hs=122&authuser=0, 11:15-12:15

Pending exam dates

15 Nov 2023, Office 3-203: 08:45-10:45

04 Dec 2023, Office 3-203: 08:45-10:45

Subject Year and Programme
Marketing in Tourism Year 2, МХР (Full-time)
Marketing in Tourism Year 2, МТСВ (Full-time)
Event Management and Marketing Year 3, МТСВ (Full-time)
Competition and Competitiveness Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
08:30 11:15 3-203 Lecture Marketing in Tourism 311, 312, 314
Tuesday
08:30 11:15 3-202 Seminar Marketing in Tourism 1 312
Wednesday
09:30 12:15 3-203 Seminar Event Management and Marketing 321
12:30 15:15 3-303 Lecture Event Management and Marketing 2 321
Thursday
08:30 11:15 3-202 Seminar Marketing in Tourism 2 311, 314
11:15 13:00 2-316 Seminar Competition and Competitiveness 5
Type Year Publication
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 224. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 91)., ISBN(печатно) 978-954-21-1159-7
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 202.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 376-382.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 9-16.
Overview of all publications