University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti

d_zhelyazkova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 317а/ онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti: 14:30-16:30

Type Year Publication
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 29-36.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 87-92.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management , Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 31, 2021, 4, 64-87 ; 58-77.
Доклад 2021
Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките, 7 октомври 2021 г., УНСС, София : Изд. комплекс УНСС , 2021, 39-47.
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management , Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 31, 2021, 3, 71-86 ; 76-92.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна: Наука и икономика, 1, 2020, 391 - 399.
Студия 2020
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 29, 2020, 3, 166 - 192.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 120 - 128.
Overview of all publications