University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti

d_zhelyazkova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Friday, Office 317а: 09:00-11:00

Subject Year and Programme
International Logistics Year 5, ЛМЕН (Distance learning)
International Logistics Year 5, ЛМЕН-СНУ (Distance learning)
International Logistics Year 6, ЛМЕН-СПН (Distance learning)
International Logistics Year 6, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Specialized Seminar Year 4, ИК.И Т. (Distance learning)
Hotel and Restaurant Management Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Transportation Logistics Year 4, ЛОГИСТ. (Full-time)
International Trade Year 5, ГТБ (Part-time)
International Trade Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Distribution and Transportation Logistics Year 5, ЛМЕН-СНУ (Distance learning)
Distribution and Transportation Logistics Year 6, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Distribution and Transportation Logistics Year 6, ЛМЕН-СПН (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
2022-02-08 (Tuesday)
13:30 16:00 Е-303 Lecture Specialized Seminar 46
2022-02-09 (Wednesday)
15:15 18:00 Е-Н104 Lecture Specialized Seminar 46
2022-02-12 (Saturday)
15:15 18:00 Е–Н209 Lecture Specialized Seminar 46
Type Year Publication
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17).
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 87-92.
Студия 2020
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 29, 2020, 3, 166 - 192.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна: Наука и икономика, 1, 2020, 391 - 399.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 120 - 128.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Статия 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, 9, 2020, 15, 44-49.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 3 - 9.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 88 - 147.
Overview of all publications