University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova PhD

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti

d_zhelyazkova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office eLearn: 13:30-15:30

Logistics Customer Service
Type Year Publication
Студия 2020
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 29, 2020, 3, 166 - 192.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна: Наука и икономика, 1, 2020, 391 - 399.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 120 - 128.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 88 - 147.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 3 - 9.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 2, 73 - 99.
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23. 05. 2019 г., София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 127 - 136.
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23. 05. 2019 г., София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, с. 147 - 159.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Overview of all publications