University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva PhD

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva PhD

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva PhD

411а/онлайн през Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym

0882164599

m.dushkova@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office E-learn: 10:00-12:00

Thursday, Office E-learn: 10:00-12:00

Pending exam dates

28 Oct 2021, Office 1-411а или онлайн през Google meet, в зависимост от указанията за провеждане на изпитите: 10:30-12:00

22 Nov 2021, Office 1-411а или онлайн през Google meet, в зависимост от указанията за провеждане на изпитите: 10:30-12:00

Subject Year and Programme
Small Business Management Year 4, ИК.И Т. (Distance learning)
Trade Policy of the European Union Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Trade Policy of the European Union Year 5, ГТБ (Part-time)
Trade Management Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Human Resource Management Year 4, ИК.И Т. (Distance learning)
Academic Research Year 1, ИК.И Т. (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
2022-02-05 (Saturday)
09:15 11:00 Е–Н207 Lecture Academic Research 40
2022-02-07 (Monday)
11:15 13:00 Е–323 Lecture Small Business Management 46
2022-02-08 (Tuesday)
08:15 11:00 Е–Н207 Seminar Academic Research 40
11:15 13:00 Е-312 Lecture Small Business Management 46
2022-02-09 (Wednesday)
09:15 11:00 Е-305 Lecture Small Business Management 46
2022-02-10 (Thursday)
13:30 16:00 Е–433 Seminar Small Business Management 46
2022-02-11 (Friday)
10:15 13:00 Е–Н209 Seminar Small Business Management 46
2022-02-12 (Saturday)
10:15 13:00 Е–Н209 Seminar Human Resource Management 46
2022-02-13 (Sunday)
10:15 13:00 Е–433 Seminar Human Resource Management 46
Type Year Publication
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 528-535.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 270-279.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17).
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 221 - 232.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 36 - 45.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 59 - 69.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от юбилейната международна научна конференция, посветена на 65 г. от основаването на катедра "Икономика и управление на търговията" при ИУ-Варна, 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 177 - 187.
Overview of all publications