University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva Laskova PhD

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva Laskova PhD

Chief Assist. Prof. Violeta Peteva Laskova PhD

414а, онлайн https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg

v.peteva_laskova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 13:30-15:30

Thursday, Office https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 13:30-15:30

Pending exam dates

02 Dec 2021, Office https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 14:00-15:00

Subject Year and Programme
Exchange Trading Year 3, ИК.И Т. (Distance learning)
Controlling Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Controlling Year 5, ГТБ (Part-time)
Consumer Behaviour Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Competitiveness of Commercial Business Year 5, ГТБ (Part-time)
Competitiveness of Commercial Business Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Trade Policy of the European Union Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Trade Policy of the European Union Year 5, ГТБ (Part-time)
Human Resource Management Year 4, ИК.И Т. (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
2022-02-07 (Monday)
09:15 11:00 Е-312 Lecture Human Resource Management 46
15:15 17:00 Е-Н102 Lecture Exchange Trading 53
2022-02-08 (Tuesday)
13:30 15:00 Е-Н210 Lecture Exchange Trading 53
2022-02-09 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-305 Lecture Human Resource Management 46
2022-02-10 (Thursday)
09:15 11:00 Е-305 Lecture Human Resource Management 46
13:30 15:00 Е-Н210 Lecture Exchange Trading 53
15:15 17:00 Е-Н210 Seminar Exchange Trading 53
2022-02-11 (Friday)
11:15 13:00 Е–Н207 Seminar Exchange Trading 53
13:30 16:00 Е–Н209 Lecture Human Resource Management 46
2022-02-13 (Sunday)
09:15 11:00 Е-Н102 Seminar Exchange Trading 53
2022-02-02 (Wednesday)
12:38 14:46 Е-311 Lecture Controlling 18, 19
2022-02-04 (Friday)
12:00 14:46 Е-317 Lecture Controlling 18, 19
2022-02-05 (Saturday)
15:00 17:46 Е-101 Lecture Controlling 18, 19
2022-02-06 (Sunday)
09:00 11:46 Е-117 Lecture Controlling 18, 19
2022-02-08 (Tuesday)
09:00 11:46 H-206 Seminar Controlling 18, 19
2022-02-09 (Wednesday)
15:00 17:46 H-206 Seminar Controlling 18, 19
2022-02-12 (Saturday)
09:00 11:08 310 Seminar Controlling 18, 19
2022-02-13 (Sunday)
12:00 14:46 312 Seminar Controlling 18, 19
Type Year Publication
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 520-527.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17).
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 32 - 42.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том трети, 2020, 198 – 210.
Статия 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, ноември, 90-93.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Доклад 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, 90 - 93.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 години от основаването на катедра Икономика и управление на търговията и 70 години от създаването на специалност Икономика и търговия, 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 166 - 176.
Overview of all publications