University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Violeta Laskova PhD

Chief Assist. Prof. Violeta Laskova PhD

Chief Assist. Prof. Violeta Laskova PhD

414а

v.peteva_laskova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office онлайн: https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 14:30-16:30

Thursday, Office онлайн: https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 13:00-15:00

Pending exam dates

22 Mar 2021, Office : 14:30-15:30

19 Apr 2021, Office : 14:30-15:30

21 May 2021, Office https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 14:00-16:00

Exchange Trading
Sales Management
Controlling
Human Resource Management
Introduction to Trade
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Доклад 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, 90 - 93.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 32 - 42.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том трети, 2020, 198 – 210.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 години от основаването на катедра Икономика и управление на търговията и 70 години от създаването на специалност Икономика и търговия, 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 166 - 176.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 1, 78 - 86.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 697 - 704. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 45 - 51.
Други 2017
Варна : ИУ - Варна, 2017, 58 с.
Overview of all publications