University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov PhD

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov PhD

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov PhD

317а

tsvetnen_tsvetkov@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, Office 317u0430: 13:00-15:00

Investment Policy in Commerce
Exchange Trading
Sales Management
Specialized Seminar
Small Business Management
Human Resource Management
International Logistics Management
Academic Research
Type Year Publication
Монография 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 356 с.. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)
Монография 2014
Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 34, 2014, 56 с .
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 727 - 751.
Overview of all publications