University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov PhD

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov PhD

Assoc. Prof. Tsvetnen Tsvetkov PhD

317а

tsvetnen_tsvetkov@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 317а: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Logistics Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Principles of Commercial Entrepreneurship Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
International Logistics Management Year 5, ГТБ (Part-time)
International Logistics Management Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Home End Room L/S Course Week Group
2022-02-01 (Tuesday)
16:30 18:38 Е-101 Lecture International Logistics Management 18, 19
2022-02-03 (Thursday)
09:00 12:38 Е-311 Lecture International Logistics Management 18, 19
2022-02-05 (Saturday)
12:00 14:46 Е–323 Lecture International Logistics Management 18, 19
2022-02-07 (Monday)
15:00 17:08 Е-317 Lecture International Logistics Management 18, 19
2022-02-09 (Wednesday)
12:38 14:46 H-206 Seminar International Logistics Management 18, 19
2022-02-10 (Thursday)
12:00 14:46 H-208 Seminar International Logistics Management 18, 19
2022-02-12 (Saturday)
15:00 17:46 310 Seminar International Logistics Management 18, 19
2022-02-14 (Monday)
12:00 14:46 312 Seminar International Logistics Management 18, 19
Type Year Publication
Монография 2014
Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 34, 2014, 56 с .
Монография 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 356 с.. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 727 - 751.
Overview of all publications