University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Krasimira Naydenova PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Naydenova PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Naydenova PhD

517

+359888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 123, 517: 11:00-13:00

Friday, Office 123, 517: 11:00-13:00

Pending exam dates

27 Oct 2022, Office 305: 11:15-12:15

24 Nov 2022, Office 305: 11:15-12:15

Subject Year and Programme
Finance of the Enterprise Year 3, СО (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ССиЗ (Full-time)
Principles of Corporate Finance Year 3, ФИНАНСИ (Full-time)
Corporate Financial Decesions Year 4, ФИНАНСИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 53 Seminar Corporate Financial Decesions 29
15:15 17:00 437 Seminar Finance of the Enterprise 19
Tuesday
17:15 19:00 437 Seminar Principles of Corporate Finance 24
Wednesday
11:15 13:00 2-219 Lecture Corporate Financial Decesions 27, 28, 29
Thursday
09:15 11:00 53 Seminar Corporate Financial Decesions 27
17:15 19:00 437 Seminar Introduction to Finance 24
Friday
09:15 11:00 438 Seminar Corporate Financial Decesions 28
13:30 15:00 438 Seminar Finance of the Enterprise 20
15:15 17:00 437 Seminar Principles of Corporate Finance 23
Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Монография 2022
София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2022, 125., ISBN(онлайн) 978-619-7622-37-9
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 164-168.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 228-236.
Монография 2021
Варна : Е-литера Софт ЕООД https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=926253, 2021, 181., ISBN(онлайн) 978-954-2912-92-7
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 4, 13 - 36.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Монография 2020
Варна : Е-литера , 2020, 226.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 441 - 451.
Overview of all publications